The Vasco Da Gama Movement (VdGM)

Vasco da Gama Movement (VdGM), 2004 yılında Hollanda’da Junior Doctors Projesi adı altında düzenlenen Prekonferans sonrası temelleri atılmış ve 2005 yılında Portekiz’in başkenti Lizbon’da yapılan Dünya Aile Hekimliği Birliği (WONCA) Avrupa Bölge Kongresi’nde ilk somut adımı gerçekleştirilmiş bir gençlik girişimidir.

VdGM, WONCA Avrupa ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) tarafından desteklenen, üyeleri tam zamanlı aile hekimliği asistanları ve ilk beş yılı içerisinde bulunan aile hekimliği uzmanlarından oluşan bir oluşumdur.

Amacı, uzmanlık eğitiminde kaliteyi arttırmak, Avrupa çapında çok merkezli araştırmalar ve ülkeler arası değişim programları yapmak, asistan ve genç uzmanların sorunlarını, endişe ve ihtiyaçlarını tartışabilecekleri ve çözümler üretebilecekleri Avrupa içinde ve Avrupa ötesinde bir iletişim ağı kurmaktır.

VdGM Yönetim Kurulu dağılımı şöyledir:

 • Başkan: Claire Marie Thomas (İngiltere)
 • Gelecek Dönem Başkanı: Katarzyna Nessler (Polonya)
 • Genel Sekreter: Berk Geroğlu (Türkiye)
 • Sayman: Nicholas Mamo (İngiltere)
 • Exchange Koordinatörü: Nina Monteiro (Portekiz)
 • Awards & Fundraising Koordinatörü: Vera Pires da Silva (Portekiz)
 • Policy Koordinatörü: Julien Artigny (Fransa)
 • Events Koordinatörü: Elena Klusova (İspanya)
 • Image Koordinatörü: Kristina Ziuteliene (Litvanya)
 • WONCA Avrupa Temsilciliği: Raluca Zoitanu (Romanya)

Ülkemizde de VdGM Yönetim Kurulu’nun görev dağılımına uygun olarak TAHUD internet adresi, sosyal medya ve mail grupları üzerinden duyurularda bulunularak başvurular değerlendirilmiş ve 2017 yılı Haziran ayı itibariyle VdGM Türkiye ekibi görev dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur:

 • Türkiye Temsilcisi: Uzm. Dr. Berk Geroğlu
 • Exchange Koordinatörü: Uzm. Dr. Demet Merder Coşkun
 • Campaign Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Canan Tuz
 • Image Koordinatörü: Uzm. Dr. Halil Volkan Tekayak
 • Awards & Fundraising Koordinatörü: Uzm. Dr. Süheyla Atalay
 • Events Koordinatörü: Uzm. Dr. Demet Yılmaz

VdGM Türkiye ekibi olarak ülkemizde aile hekimliği ile ilgili düzenlenen her etkinlikte genç meslektaşlarımıza ulaşabilme çabası içerisindeyiz. VdGM hakkında daha detaylı bilgi için lütfen vdgm.woncaeurope.org internet adresini veya Facebook, Instagram ya da Twitter sayfasını takip ediniz.

VdGM Güncel

Daha eski haberler için tıklayınız.