Aile Hekimliği Nedir?

"Aile Hekimliği birinci basamak sağlık hizmetlerine odaklanan uzmanlık alanıdır. Aile Hekimliği tıp disiplini özellikle tüm topluma daha etkin, kapsayıcı ve üst düzeyde hizmet sunmanın öneminin ön plana çıkmasıyla tüm dünyada kabul gören yeni bir uzmanlık olarak birinci basamaktaki yerini almıştır."

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 1978 yılında o zamanki adıyla Alma Ata’da düzenlenen konferans sonrasında sağlık hizmet sistemlerinde kalite, maliyet etkinlik ve hakkaniyete ulaşılmasında birinci basamak hekimliğinin merkezi role sahip olması gerektiği belirtilmiştir. Bu önemli rolün kendine özgü tutum ve davranış modelleri içermesi sebebi ile uzmanlaşmış hekimlerce yapılması gerektiğine karar verilmiştir.
 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Aile Hekimleri Örgütü’nün (WONCA) imzasının olduğu Alma Ata Konferansı Sonuç Bildirgesinde, Aile Hekimliği bir uzmanlık dalı olarak tanınmış, her ülkede mezuniyet sonrası Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi verilmesi kararlaştırılmıştır. Türkiye’de bu uzmanlık alanı 1983 yılında Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nde Aile Hekimliği olarak belirlenmiş ve 1985 yılından bu yana toplum sağlığındaki bu temel alanın uzmanlarının eğitimlerine başlanmıştır. 25 yıllık bu süreç sonunda, aynı zamanda derneğimize üye, 2000’e yakın Aile Hekimliği uzman ve uzmanlık öğrencisi görev yapmaktadır.

Yeni dönemde yeni tanımlar

Ülkemizde Aile Hekimliği uzmanlığı Dünya genelinde süre giden birinci basamak uzmanlığı tartışmaları ile eş zamanlı olarak kurulmuştur. Aile Hekimliği tıp disiplini bu tartışmalarla kendini geliştirmiş ve beslemiştir. Bu tartışmaların son köşe taşlarından olan Alma Ata Konferansı DSÖ ve WONCA tarafından 30. yılında artık ismi Almatı olan aynı şehirde düzenlenmiştir. 2008 yılında yayınlanan “Birinci Basamak Şimdi Daha Da Önemli” raporunda Aile Hekimliği ya da birinci basamak uzmanlığının temel tanımları şu şekilde özetlenmiştir:

  • Maddi olarak herkesin ulaşabildiği
  • Bireylere odaklı
  • Geniş spekturumlu ve
  • Diğer uzmanlıklarla koordine hizmet sunumu

TAHUD tüm bu süreçte ülkemizde Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi ve paralelinde birinci basamak sağlık hizmet sunumunu güçlendirmenin çözüm yollarını, düzenlediği kongre, sempozyum ve çalıştaylarda; Yeterlilik Kurulu, Üniversite Anabilim Dalları, hakemli dergisinde yer alan yayınlar, üyeleri ve ilgili tarafların katılımıyla aramıştır. TAHUD, tüm bu çalışmalarda geliştirilen düşünceleri, çözüm odaklı uygulamaları ve önceliklerini belirleyerek yayınlamış hem ilgili taraflar hem de kamuoyu ile paylaşmaya özen göstermiştir.

Tahud.org.tr web sitesi tüm bu birikimlerin kolayca erişildiği ve geleceği belirleyecek çalışmaların yer alacağı bir platform olarak alandaki yerini almayı hedeflemektedir.

Türkiye’de Aile Hekimliği

Türkiye Aile Hekimliği Uzmanları Derneği (TAHUD) 1990 yılında Ankara’da Aile Hekimleri Uzmanları Derneği (AHUD) ismi ile kurulmuş ve 1998’de TAHUD ismini almıştır.

TAHUD’un bir yayın organı olan Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 1997’den bu yana hakemli bir dergi olarak yayın hayatına devam etmektedir. 1993’ten bu yana iki yılda bir Ulusal Aile Hekimliği Kongresi ile 2001’den bu yana kongrelerin yapılmadığı yıllarda Ulusal Aile Hekimliği Günleri düzenlenmektedir.

Ülkemizde halihazırda 43 tıp fakültesinde Aile Hekimliği Anabilim Dalında lisans ve lisansüstü eğitimler sürmektedir.

Aile Hekimliği Avrupa Tanımı

WONCA Avrupa Aile Hekimliği Tanımı 2002 yılında yayınlandıktan sonra belgenin anlaşırlılığı ve yararlanılabilirliği üzerinde tartışmalar çıkmıştır. Belgede fazlaca yinelemelerin olduğu ve bunların da anlam ve yorumlamada karışıklığa yol açtığı öne sürülmüştür. Bu nedenle WONCA Avrupa Konseyi adına EURACT Konseyi’nin bir çalışma grubu belgeyi yeniden gözden geçirmiş ve 2005 yılında yeniden yayınlanan bu sürümü ortaya çıkmıştır. Yeni sürüm için lütfen tıklayınız.