Deprem Kitaplığı


Sağlık çalışanları için dört kaynak, halka yönelik bir kaynak aşağıda sunulmuştur.


Sağlık Çalışanları İçin Deprem Kitaplığı

Kitlesel Afetlerde Temel Sağlık Hizmetleri (Afet Sahası Rehberi)
Afetler ertesinde sağlık personeli
Sahada (Birinci Basamak) sağlık hizmetleri
Hasta nakli
Tarifler, Tanımlamalar


Depremde Çocuk Hastaya Yaklaşım
Enkaz Altındaki Hastaya Müdahale
Pediatrik Temel ve İleri Yaşam Desteği Algoritmaları
Çocuk Hastanın Hastanede Karşılanması ve İlk Değerlendirme
Hastanın Çocuk Acil Ünitesinde Takibi
Ezilme Sendromuna Yaklaşım
Çocuklarda Donma ve Hipotermi Yönetim


Buluntu Çocuklar Hakkında Vaka Yönetim Süreci

Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlikten Korunma Rehberi


Halk İçin Deprem Kitaplğı

Deprem Sonrası Erken Dönemde Ruhsal Sağlığınızı Nasıl Korursunuz?
Depremden Sonra Ruhsal Açıdan Kendinizi Nasıl Hissediyorsunuz?
Depremden Sonra Ruhsal Açıdan Kendinizi Nasıl Hissediyorsunuz?
Deprem Sonrasında Çocuklarınız Neler Yaşayabilir?
Deprem Sonrası Çocuğunuza Yardımcı Olmak İçin Neler Yapabilirsiniz?

Halka Yönelik Bilgilendirme Broşürünü indirmek için tıklayınız.