TAHUD Kurullar

a) Genel Kurul

Genel Kurul’a üye olan ya da olmayı düşünen üyeler detaylı bilgiye buradan ulaşabilir. 
Genel Kurul, dernek merkez yönetim kurulu, şube yönetim kurullarından birer temsilci, asil üyeler, doğal üyeler ve onur üyelerinden oluşur. 
 
Asil üyeler, eğitici aile hekimliği uzmanları ile Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı’nda kadrolu görev yapan öğretim üyesi ve öğretim görevlisi aile hekimleri uzmanlarıdır. 
Doğal üyeler, eğitim hastanelerindeki aile hekimliği şef ve şef yardımcıları, bulunmadığı takdirde aile hekimliği koordinatörleri, Sağlık Bakanlığı’nca görevlendirilecek bir kişi, YÖK tarafından görevlendirilecek bir kişi, TTB Merkez Konseyi tarafından görevlendirilecek bir kişidir. 
Onur üyeleri, asil üyeler ve/veya Dernek yönetim kurulu üyelerinden en az beş kişinin önerdiği ve genel kurulun onayladığı aile hekimliği alanında katkıda bulunmuş kişilerdir. 
 

b) Yürütme Kurulu

(8 Ocak 2022 tarihli Genel Kurul sonucunda)

Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
 
Yürütme Kurulu Sekreteri
Doç. Dr. İsmail Arslan
T.C.S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği
 
Yürütme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Mehmet Ungan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayşe Çaylan
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Kamile Marakoğlu
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Pemra Ünalan
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Fatma Gökşin Cihan
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yasemin Çayır  (TAHUD MYK Üyesi)
Atatürk Üniversiitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Mustafa Kürşat Şahin 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
 

c) Hakem Kurulu

Prof. Dr. Ertan Mert 
Mersin Üniversiitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa Çelik 
SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Prof. Dr. Cahit Özer 
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı