TAHUD Kurullar

a) Genel Kurul

Genel Kurul’a üye olan ya da olmayı düşünen üyeler detaylı bilgiye buradan ulaşabilir. 
Genel Kurul, dernek merkez yönetim kurulu, şube yönetim kurullarından birer temsilci, asil üyeler, doğal üyeler ve onur üyelerinden oluşur. 
 
Asil üyeler, eğitici aile hekimliği uzmanları ile Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı’nda kadrolu görev yapan öğretim üyesi ve öğretim görevlisi aile hekimleri uzmanlarıdır. 
Doğal üyeler, eğitim hastanelerindeki aile hekimliği şef ve şef yardımcıları, bulunmadığı takdirde aile hekimliği koordinatörleri, Sağlık Bakanlığı’nca görevlendirilecek bir kişi, YÖK tarafından görevlendirilecek bir kişi, TTB Merkez Konseyi tarafından görevlendirilecek bir kişidir. 
Onur üyeleri, asil üyeler ve/veya Dernek yönetim kurulu üyelerinden en az beş kişinin önerdiği ve genel kurulun onayladığı aile hekimliği alanında katkıda bulunmuş kişilerdir. 
 

b) Yürütme Kurulu

(11 Haziran 2017 tarihli Genel Kurul sonucunda)

Başkan
Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
 
Sekreter
Uzm. Dr. İsmail Arslan
T.C.S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği
 
Üye
Prof. Dr. Mehmet Ungan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
 
Üye
Prof. Dr. Süleyman Görpelioğlu
T.C.S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği
 
Üye
Prof. Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
 
Üye
Prof. Dr. Pemra Ünalan
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
 
Üye
Prof. Dr. Ertan Mert
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
 
Üye
Prof. Dr. Kamile Marakoğlu
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
 
Üye
Prof. Dr. Ayşe Çaylan
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
 
Üye
Doç. Dr. Fatma Gökşin Cihan
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
 
Üye
Uzm. Dr. İrep Karataş Eray (TAHUD MYK Temsilcisi)
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği