European Network for Prevention and Health Promotion in Family Medicine and General Practice (EUROPREV)

EUROPREV – the European Network for Prevention and Health Promotion in Family Medicine and General Practice - Kasım 1995'de İspanya, Santiago de Compostela'da yapılan Birinci Uluslararası Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Kongresi'nin ardından çalışmalarına başlamıştır. Nisan 1996'da, Barselona'da WONCA, WHO temsilcileri ve diğer katılımcılar ile düzenlenen toplantıda, korunma ve sağlığın geliştirilmesi hakkında bir çalışma grubu kurulması tartışılmış ve isminin "European Review Group on Prevention and Health Promotion in Family Medicine and General Practice (EUROPREV)" olması önerilmiştir. Bunu takiben 1996 Temmuz ayında İsveç Stockholm'de düzenlenen WONCA Avrupa Kongresinde ülke temsilcileri tarafından EUROPREV'in kurulmuştur. Kasım 2001'de WONCA Avrupa Başkanı Dr. Philip Evans, EUROPREV'in WONCA Avrupa'nın beş network organizasyonundan biri olarak kabul edildiğini duyurmuş ve korunma ve sağlığın geliştirilmesi konularında çalışması talebini dile getirmiştir. Sonuç olarak EUROPREV resmi ismini 'review grup' yerine 'network' olarak değiştirmiştir. Ayrıntılı tarihçe için 'The First Ten Years of EUROPREV' başlıklı makaleyi bu linkten okuyabilirsiniz. 

Bu süreç içinde çeşitli akademisyen ve uzmanlarımız EUROPREV çalışmalarına katılmış olsalar da, TAHUD 2017 yılında kurumsal olarak EUROPREV'e üye olmuş ve Prof. Dr. Serdar Öztora ülke temsilcisi olarak görev almıştır.

Daha fazla bilgi için: europrev.woncaeurope.org