Aile Hekimliği Uzmanlığı Eğitimi Veren Kurum Ulusal Standartları 2023

 

Sunuş

“Tıpta Uzmanlık Alanı Eğitimi Veren Kurum Ulusal Standartları” Dünya Tıp Eğitimi Federasyonunun mezuniyet sonrası standartları temel alınarak Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu üyesi derneklerin ortak çalışması ile ülkemiz koşullarına uyarlanmıştır.

Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu tarafından bu standartlar aile hekimliği uzmanlığına göre yeniden düzenlenmiştir. Bu çalışma ile her bir standart için puanlama ölçeği geliştirilmiştir. Bu ölçütler eğitim kurumları öz değerlendirme raporu hazırlayanlara hem de program değerlendirenlere rehberlik edecek, niteliği artıracaktır.

“Tıpta Uzmanlık Alanı Eğitimi Veren Kurum Ulusal Standartları” sürekli güncellenmektedir. Amaç bu uğurda çaba gösteren eğitim sorumlularına rehberlik etmektir. Aile hekimliği uzmanlık eğitiminin niteliğini artırmak için çaba gösteren eğiticileri ve eğitim kurumlarını “yüreklendirme”, “destekleme” ve rehberlik etme ortak çabamızdır. Bu standartları biriminizde verilen aile hekimliği uzmanlığı eğitimini sürekli geliştirmek amacıyla kullanmanızı öneriyoruz.

Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu


Aile Hekimliği Uzmanlığı Eğitimi Veren Kurum Ulusal Standartları 2023 dokümanına ulaşmak için tıklayınız.