European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine (EURACT)

EURACT (The European Academy of Teachers in General Practice) geçmişi, 1974 yılında ilk Leeuwenhorst Grubu’na dayanan WONCA Avrupa Bölgesi’nin Eğitim Network’üdür. New Leeuwenhorst Grupise 1982 yılında kurulmuştur ve aile hekimliği disiplininin eğitim ve öğrenim alanında gelişimine odaklanmıştır. Bu grup, bireylerin aile hekimliği ile ilgili tüm düzeylerdeki (mezuniyet öncesi eğitim, uzmanlık eğitimi ve sürekli mesleki gelişim) eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla bir organizasyona ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır. European Academy of Teachers in General Practice (EURACT)Mart 1992’de kurulmuştur. Aile hekimliği eğiticilerinin desteklenmeleri için kurumsaldan ziyade bireysel üyeliğin daha etkili olacağı düşünülmüştür. 

EURACT, WONCA Avrupa’nın altı network’ünden biridir. İlk network konferansı 1999 yılında İspanya, Majorca’da, ikincisi ise 2001’de Finlandiya, Tampere’de düzenlenmiştir. 2002’de yayınlanan European Definition of Family Medicine temelleri bu toplantıda atılmıştır ve yazarlar burada belirlenmiştir. EURACT Educational Agenda of General Practice/Family Medicine2005 yılında yayınlamıştır. Aile Hekimliği/Genel Pratisyenlik çekirdek yeterliliklerinin öğretilmesinde, eğiticilere ve öğrenenlere bir eğitim çerçeve dokümanı sağlamıştır. 2014 yılında EURACT Performance Agenda of General Practice/Family Medicineyayınlanmıştır. 

Akademinin genel amacı, Avrupa’da, aile hekimliği alanında, disiplinin eğitim ve öğrenimi yoluyla, bakımda yüksek standartlara erişilmesi ve bunun sürdürülmesinin sağlanmasıdır. Akademinin resmi dili İngilizcedir. EURACT Constitution, 5 Eylül 2005 tarihinde Yunanistan’ın Kos Adası’ndaki EURACT Genel Toplantısı’nda onaylanmış ve daha sonra 26 Nisan 2009 tarihinde Rusya, St. Petersburg’da yeni Articles of Association onaylanmıştır. 

Günümüzde, 40 Avrupa ülkesinden 800’den fazla üyesi ile Avrupa’da en fazla bireysel üyesi bulunan organizasyondur. Bir WONCA Avrupa bölge üyesi ülkenin, EURACT Konsey’de yer alabilmesi için o ülkeden en az üç EURACT üyesinin bulunması gerekmektedir. EURACT Konsey toplantısı, altı ayda bir farklı ülkelerde yapılır ve ulusal toplantı veya kurslarla birlikte düzenlenebilir. EURACT’a üyelik başvurusu, o ülkenin EURACT Konsey üyesi olan ulusal temsilcisi aracılığı ile yapılmaktadır. Üyelik başvurusu, başvuruyu izleyen Konsey Toplantısı’nda ele alınır. Üyelik, bireysel ya da kurumsal (üniversite departmanları gibi) (Organization in Collaboration) olabilir. 

EURACT kitapçıkları/yayınları:

 • A survey on recertification and reaccreditation in Europe 1995
 • Attributes and learning needs of general practice teachers 1995
 • Hospital Posts for general practice training 2000
 • Selection of trainers and training practices for specific training 2002
 • Quality Standards for CPD in Europe 2003 (EQUIP işbirliğiyle)
 • Framework for Continuing Educational Development of Trainers in General Practice/Family Medicine in Europe2012
 • EURACT Newsletter 2010-2014ilk sayısı 
 • EURACT Messenger 2014-

Bu yayınlara, EURACT web sayfasından erişilebilir (euract.woncaeurope.org). 

EURACT’ın uluslararası toplantıları:

 • First international meeting on Drug Education in General Practice, Göttingen 1994
 • Lessons from Educational Research, Maastricht 1998
 • WHO Charter & Family Medicine in Europe, Bled 1999
 • Conference on New Definition and Core Content of Family Medicine, Barcelona 2001
 • Higher Professional Education, Maastricht 2002

EURACT Medical Education Conferences:

 • The First EURACT Medical Education Conference, Dublin 2016 
 • The Second EURACT Medical Education Conference, Leuven 2018

EURACT Kursları

 • Leonardo-EURACT Teachers' Course(at three levels from competent to proficient to expert)
 • EURACT Assessment Course
 • Janko Kersnik EURACT International Bled Course,Slovenya, Bled (1991 yılından beri her yıl Eylül’de)

Daha fazla bilgi için: euract.woncaeurope.org