European    Society    for    Quality    and    Patient    Safety    in    General    Practice/Family    Medicine (EQuiP)

 

İlk toplantısını 1990 yılında Barselona’da WONCA European Region Congress’de yapan bu WONCA Europe alt örgütü,  aşağıda belirtilen konuları ele almaktadır:

  1. Avrupa'daki Aile Hekimliği organizasyon, birlik ve kolejleri arasında kalite geliştirme konusunda işbirliğini artırmak. 
  2. Çalışma günleri oluşturarak, dökümantasyon geliştirmek, raporlar ve iş birliği projeleri hazırlayarak kalite geliştirmede deneyim ve bilgi paylaşımını geliştirmek.
  3. EQUIP'in sonuçlarını uygulamak ve geliştirmek için her ülkedeki aile hekimliği eğitici ve araştırıcıları arasında ulusal network oluşturulmasını sağlamak.
  4. Mezuniyet öncesi, sürekli tıp eğitimi ve mezuniyet sonrası mesleki beceri eğitim dönemlerinde kaliteyi geliştirme ile ilgili eğitim verilmesini vurgulamak.
  5. Kalite geliştirmeyi ilgilendiren toplu hareketleri başlatmak, desteklemek ve izlemek.

Daha fazla bilgi için: equip.woncaeurope.org