Kurullar

 

TAHUD Merkez Yönetim Kurulu

/Users/droztora/Desktop/TAHUD MYK/1.Esra Saatçı.jpg Prof. Dr. Esra Saatçı
Başkan

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Adana
/Users/droztora/Desktop/TAHUD MYK/4.Erdem Birgül.jpg Uzm. Dr. Erdem Birgül
Başkan Yardımcısı

Özel Muayenehane
İstanbul
/Users/droztora/Desktop/TAHUD MYK/3.Serdar Oztora.jpg Prof. Dr. Serdar Öztora
Genel Sekreter

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Edirne
/Users/droztora/Desktop/TAHUD MYK/5.Berk Geroğlu.jpg Uzm. Dr. İrep Karataş Eray
Sayman

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Aile Hekimliği Kliniği
Ankara
/Users/droztora/Desktop/TAHUD MYK/7.Erdinç Yavuz.jpeg Doç. Dr. Erdinç Yavuz
Üye

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Aile Hekimliği Kliniği
Samsun

Uzm. Dr. Nur Şehnaz Hatipoğlu
Üye

Konak 24 No'lu M.F. Özsaruhan Aile Sağlığı Merkezi
İzmir

/Users/droztora/Desktop/TAHUD MYK/5.Berk Geroğlu.jpg

Uzm. Dr. Berk Geroğlu
Üye

Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürlüğü
İzmir

/Users/droztora/Desktop/TAHUD MYK/5.Berk Geroğlu.jpg

Uzm. Dr. Hakan Mut
Üye

Yenimahalle Gazi Aile Sağlığı Merkezi
Ankara

Doç. Dr. Memet Taşkın Egici
Üye

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Aile Hekimliği Kliniği 

İstanbul

 
 

TAHUD Denetleme Kurulu
 
/Users/droztora/Desktop/TAHUD MYK/7.Erdinç Yavuz.jpeg Prof. Dr. Ersin Akpınar
/Users/droztora/Desktop/TAHUD MYK/8.Cahit Özer.jpeg Uzm. Dr. Tamer Görgülü
Uzm. Dr. Cem Bilgiç
 
 
 
TAHUD Onur Kurulu
 
/Users/droztora/Desktop/TAHUD MYK/7.Erdinç Yavuz.jpeg Prof. Dr. Mehmet Uğurlu
/Users/droztora/Desktop/TAHUD MYK/8.Cahit Özer.jpeg Prof. Dr. Okay Başak
/Users/droztora/Desktop/TAHUD MYK/8.Cahit Özer.jpeg Doç. Dr. Zeynep Tuzcular Vural