Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu Aile Hekimliği Anabilim Dalları ve Kliniklerini akredite etmek için takvim hazırlamıştır.

TAHYK 2023 Yılı Kurum Akreditasyon Takvimi

1) Aile Hekimliği Anabilim dalları veya Kliniklerinden Akredite olmak isteyenler 28 Şubat 2023 tarihine kadar başvurularını tahyk@tahud.org.tr adresi üzerinden yaparlar.

2) 1 Mart – 1 Nisan 2023 arasında başvuru yapan klinikler öz değerlendirme raporları hazırlayarak TAHYK’ya iletirler.

3) 2-30 Nisan 2023 arasında öz değerlendirme raporları değerlendirilerek ziyaret kararı, ek belge isteme veya ret etme kararı verilir.

Ek belge istenme kararı alındı ise bu belgeler ilgili klinikten istenir. Bu belgelerin TAHYK’ya zamanında ulaşımı başvuran kliniğin sorumluluğundadır.

Ret kararı alındı ise ilgili kliniğe bildirilir. İlgili klinik talep ederse bir sonraki dönem tekrar başvuru yapabilir. Bu süreçlerin tümü gizlilik içerisinde yürütülür.

4) 1-15 Mayıs 2023 arasında ziyaret kararı alınan klinikle görüşülerek ziyaret günü belirlenir.

5) 16 Mayıs -30 Haziran 2023 tarihlerinde belirlenen günde ziyaret yapılır.

6) 1-31 Temmuz 2023 arasında Akreditasyon komisyonu toplanır ve önerisini TAHYK yürütme kuruluna bildirir; başvuruların nihai sonucunu TAHYK yürütme kurulu verir. Alınan karar TTB-TUYEK’e bildirilir.

7) Akredite olan klinikler TAHUD web sitesinde duyurulur ve 22. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi sırasında sertifikaları verilir.