Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu Aile Hekimliği Anabilim Dalları ve Kliniklerini akredite etmek için takvim hazırlamıştır.


2022 Yılı TAHYK Akreditasyon Takvimi

1- Aile Hekimliği Anabilim Dalları veya Kliniklerinden akreditasyona başvurmak isteyenler 1 Temmuz 2022 saat 23:59’a kadar başvuru dilekçelerini
tahyk@tahud.org.tr adresine iletirler.

2- Başvuru yapan Anabilim Dalı/Klinik, “Aile Hekimliği Uzmanlığı Eğitimi Veren Kurum Ulusal Standartları 2022”ye göre hazırlanmış özdeğerlendirme raporunu 1 Ağustos 2022’ye kadar TAHYK’ya iletir. (İletim Adresi: TAHUD Genel Merkezi Güzeltepe Mah. Ahmet Rasim Sok. Yuva Apt. No:44/3 Çankaya/Ankara, Tel: 0530 642 92 43)

3- Özdeğerlendirme raporları 1 Ekim 2022’ye kadar TAHYK Aile Hekimliği Uzmanlığı Eğitimi Veren Kurum Ulusal Standartları 2022’ye göre değerlendirilerek sonuç başvuru sahibine bildirilir.

4- Başvurunun ön kabulü kararı alındığı takdirde ilgili başvuru sahibi ile temasa geçilerek 15 Ekim 2022 tarihinden itibaren ziyaret programı oluşturulur.


5- Ek belge istenme kararı alındı ise bu belgeler başvuru sahibinden istenir. Bu belgelerin istenme tarihinden itibaren 10 gün içinde TAHYK’na ulaştırılması başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

6- Başvurunun kabul edilmemesi halinde gerekçeli sonuç başvuru sahibine bildirilir.

7- Akreditasyon ziyaretleri 15 Kasım 2022 tarihine kadar tamamlanır. 1 Aralık 2022’ye kadar Komisyon Raporları TAHYK YK Sekretaryasına iletilir.

8- TAHYK Yürütme Kurulu 15 Aralık 2022 tarihine kadar toplanır ve başvuruların KABUL ya da RED kararını verir. Alınan kararlar başvuru sahiplerine bildirilir.