Sürekli Mesleki Gelişim

TAH-SMG kredilendirme sisteminin amacı, Aile Hekimliği disiplinine yönelik eğitsel ve bilimsel etkinliklerin nicelik ve niteliksel gelişimini desteklemek ve sağlamak, disiplin mensuplarının bu etkinliklere katılımını teşvik etmektir.

SMG Puanı Nasıl Hesaplanıyor? 

Etkinliğin aldığı Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlik Puanına göre katılımcılar etkinlikte katıldıkları her saat için aşağıdaki katsayılara göre TAH-SMG puanı alırlar. Etkinlik puanı 11'den az olduğu durumlarda SMG kredisi verilmeyecektir.

SMG Başvurusu Nasıl  Yapılıyor?

TAHUD web sitesinden ulaşacağınız SMG kredisi başvuru formu doldurularak  tahyk@tahud.org.tr adresine gönderilecektir. 

İlgili yanıt en geç 1 ay içinde başvuruyu yapan kişi ve kuruluşlara ulaştırılacaktır.

TAH-SMG başvuru formunu indirmek için tıklayınız.
Katılımcı değerlendirme formunu indirmek için tıklayınız.