WONCA World

WONCA, tam adı olan World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians (Dünya genel pratisyen/aile hekimliği ulusal kolejler, akademileri ve akademik dernekleri birliği) ilk beş başharfi içeren, alışılmışın dışında, fakat uygun bir kısaltmadır. WONCA’nın kısa ismi Dünya Aile Hekimleri Birliği'dir. 

Dünya Aile Hekimleri Birliği (WONCA) kar gütmeyen bir kuruluştur ve 1972 yılında 18 ülkenin üyeleri tarafından kurulmuştur. Günümüzde WONCA 131 ülkede, dünya nüfusunun %90'ından fazlasına hitap eden yaklaşık 500.000 aile hekiminin üye olduğu 118 üye organizasyonuna sahiptir. WONCA ile işbirliği içerisinde olan 8 organizasyon vardır. Aile hekimliğinin akademik bölümlerini de içeren 21 üyesi olan akademik üyelik kategorisi vardır. 800'ün üzerinde aile hekimi kendi istekleri ile WONCA’ya üye olmayı tercih etmişlerdir.

WONCA seçkin üyeleri için bir sivil toplum örgütü olarak Dünya Sağlık Örgütü gibi küresel organizasyonlarla işbirliği içindedir ve üyelerinin savunucusudur. Bu organizasyonlar ile bir çok çalışma yapmaktadır. WONCA dünya sekreterliği 2012 Kasımında Singapur’dan Bangkok’a taşınmıştır.

WONCA hakkında daha fazla bilgi için: www.globalfamilydoctor.com