European General Practice Research Network (EGPRN)

Avrupa Aile Hekimliği Araştırma Network’ünün (EGPRN) amacı aile hekimliğinde yapılan araştırmaları desteklemek ve araştırmaların kalitesini arttırmaktır. Birinci basamakta araştırmaların oluşturulması genellikle aile hekimlerinin izolasyonu ve kaynak, zaman ve eğitim eksiklikleri nedeniyle kısıtlı olduğu gibi, üniversite bölümlerinde bile ağır klinik, eğitim ve yönetim yükü araştırmaları güçleştirmektedir. Bu amaçla yola çıkan EGPRN gibi organizasyonlar kişisel destek ve coşkunun oluşturulmasında katalizör rolü oynamada önemlidir. 

EGPRN (daha önceleri EGPRW, Avrupa Aile Hekimliği Araştırma Workshop olarak bilinirdi) birinci basamakta araştırmayla uğraşan sağlık profesyonelleri için kurulmuş olan bir organizasyondur. Amaç; birinci basamakta araştırma yapmayı geliştirmek; aile hekimliği için deneyimlerin paylaşıldığı, onaylanmış bilimsel temeli olan, çok uluslu çalışmaları koordine etmek ve desteklemektir. Buna ek olarak, aile hekimlerinin diğer ülkelerdeki yerel ve uluslararası araştırma işbirliğine katılmalarına olanak sağlamaktadır.

EGPRN Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ungan'ın kaleminden EGPRN ve Türkiye ilişkisini okumak için lütfen tıklayınız.

Daha fazla bilgi için: www.egprn.org