European Forum for Primary Care (EFPC)

Birinci Basamak Avrupa forumu, birçok ülkeden ilgili aile hekimleri tarafından 2005’in ilk aylarında oluşturulmuştur. Forumun amacı birinci basamağı güçlendirerek toplumun sağlığını geliştirmektir. Bunu, birinci basamağın savunuculuğunu yaparak, birinci basamak hizmetlerinde veri ve olguları üreterek ve üyeler arasında bilgi paylaşımı yaparak gerçekleştirir. Forum, üyeliklerini artırmak ve bu yolla Avrupa’da birinci basamağı güçlendirerek lider güç olmak istemektedir.

Daha fazla bilgi için: www.euprimarycare.org