European Rural and Isolated Practitioners Association (EURIPA)

EURIPA dünyadaki ilk özgün bölgesel kırsal sağlık organizasyonudur. 1996’da Avrupa’daki kırsal ve izole pratisyenler grubu (GRAIPE) Galler'de yapılan bir toplantıda oluşturulmuştur. Bir sonraki sene 1997’de Palma, Mallorca’da yapılan ilk toplantısında EURIPA, Avrupa kırsal ve izole pratisyenler birliği’ne dönüşmüştür. EURIPA'nın temel prensipleri aşağıdaki gibidir:

  • Ortaklık, paylaşım ve anlayış
  • Araştırma ve geliştirme
  • Eğitim ve bilgi
  • Teknoloji ve inovasyon
  • Sağlığın geliştirilmesi ve sağlıkta eşitsizliğin eliminesyonu
  • Maliyet etkin, hasta merkezli sağlık sistemlerinin geliştirilmesi
  • İyi uygulamaların yaygınlaştırılması

Daha fazla bilgi için: euripa.woncaeurope.org