Yeterlilik Kurulu Tarihçe

2004–2006 Dönemi Yürütme Kurulu Üyeleri

Dr. İlhami Ünlüoğlu (Başkan)
Dr. Pınar Topsever (Sekreter)
Dr. Mehmet Ungan (TAHUD Temsilcisi)
Dr. Nazan Bilgel
Dr. Hakan Yaman
Dr. Nezih Dağdeviren
Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu
Dr. Alis Özçakır
Dr. Ayşe Çaylan
Dr. Arzu Uzuner
Dr. Hakan Özdemir
 

2004–2006 Dönemi Aile Hekimliği Çekirdek Müfredat Komisyonu:

Dr. Pınar Topsever
Dr. Nezih Dağdeviren
Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu
Dr. Alis Özçakır
 

2004–2006 Dönemi Eğitim Değerlendirme (Akreditasyon) Komisyonu:

Dr. Ayşe Çaylan
Dr. Arzu Uzuner
Dr. Yeşim Uncu
 

2004–2006 Dönemi Sınav ve Sertifikasyon Komisyonu:

Dr. İlhami Ünlüoğlu
Dr. Hakan Yaman
Dr. Hakan Özdemir

2004–2006 Dönemi Hakem Kurulu Üyeleri:

Dr. Ali Cerrahoğlu
Dr. Ruşen Topallı
Dr. Olgun Göktaş

2006–2008 Dönemi Yürütme Kurulu Üyeleri

Dr. Füsun Ersoy (Başkan)
Dr. Nezih Dağdeviren (Sekreter)
Dr. Pınar Topsever
Dr. Arzu Uzuner
Dr. Yeşim Uncu
Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu
Dr. Ayşe Çaylan
Dr. Nafiz Bozdemir
Dr. Füsun Yarış
Dr. Murat Ünalacak
Dr. İlhami Ünlüoğlu

2006–2008 Dönemi Müfredat Komisyonu:

Dr. Pınar Topsever
Dr. Arzu Uzuner
Dr. Yeşim Uncu
Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu

2006–2008 Dönemi Eğitim Değerlendirme (Akreditasyon) Komisyonu:

Dr. Ayşe Çaylan
Dr. Nafiz Bozdemir
Dr. Füsun Yarış
Dr. Füsun Ersoy

2006–2008 Dönemi Sınav ve Sertifikasyon Komisyonu:

Dr. Nezih Dağdeviren
Dr. Murat Ünalacak
Dr. İlhami Ünlüoğlu

2006–2008 Dönemi Hakem Kurulu Üyeleri:

Dr. Ali Cerrahoğlu
Dr. Ruşen Topallı
Dr. Olgun Göktaş

2008–2010 Dönemi Yürütme Kurulu Üyeleri

Dr. Füsun Ersoy (Başkan)
Dr. Ekrem Orbay (Sekreter)
Dr. Arzu Uzuner (TAHUD Temsilcisi)
Dr. Nezih Dağdeviren
Dr. Pınar Topsever
Dr. Murat Ünalacak
Dr. Perma Ünalan
Dr. Füsun Yarış
Dr. Erkan Melih Şahin
Dr. Ayşe Çaylan
Dr. Zekeriya Aktürk (yerine Uzm. Dr. İsmet Tamer)

2008–2010 Dönemi Eğitim Değerlendirme (Akreditasyon) Komisyonu:

Dr. Pınar Topsever
Dr. Pemra Ünalan
Dr. Füsun Yarış
Dr. Ayşe Çaylan
Dr. Nafiz Bozdemir

2008–2010 Dönemi Sınav ve Sertifikasyon Komisyonu:

Dr. Nezih Dağdeviren
Dr. Murat Ünalacak
Dr. Erkan Melih Şahin
Dr. Ekrem Orbay

2004–2006 Dönemi Hakem Kurulu Üyeleri

Dr. Ali Cerrahoğlu
Dr. Ruşen Topallı
Dr. Olgun Göktaş

2006–2008 Dönemi Hakem Kurulu Üyeleri

Dr. Ali Cerrahoğlu
Dr. Ruşen Topallı
Dr. Olgun Göktaş

2008–2010 Dönemi Hakem Kurulu Üyeleri

Dr. Ali Cerrahoğlu
Dr. Ruşen Topallı
Dr. Olgun Göktaş

Ocak 2011-Mayıs 2011

Doç. Dr. Pınar Topsever (Başkan)
Doç. Dr. Ekrem Orbay (Sekreter)
Doç. Dr. Arzu Uzuner (TAHUD MYK Temsilcisi)
Doç.Dr. Nezih Dağdeviren
Doç. Dr. Pemra Ünalan
Doç. Dr. Erkan Melih Şahin
Doç. Dr. Nilgün Özçakar
Doç. Dr. Serpil Demirağ
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Çaylan
Yrd. Doç. Dr. Serdar Öztora

Mayıs 2011

Prof. Dr. Nezih Dağdeviren (Başkan)
Doç. Dr. Ekrem Orbay (Sekreter)
Doç. Dr. Arzu Uzuner (TAHUD MYK Temsilcisi)
Prof. Dr. Zekeriya Aktürk
Doç. Dr. Pınar Topsever
Doç. Dr. Pemra Ünalan (Eylül 2011 itibariyle sekreter)
Doç. Dr. Erkan Melih Şahin
Doç. Dr. Nilgün Özçakar
Doç. Dr. Serpil Demirağ
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Çaylan
Yrd. Doç. Dr. Serdar Öztora

Ocak 2012

Prof. Dr. Nezih Dağdeviren (Başkan)
Doç. Dr. Pemra Ünalan (Sekreter)
Prof. Dr. Zekeriya Aktürk
Doç. Dr. Pınar Topsever
Doç. Dr. Arzu Uzuner (TAHUD MYK Temsilcisi)
Doç. Dr. Erkan Melih Şahin
Doç. Dr. Nilgün Özçakar
Doç. Dr. Serap Çifçili
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Çaylan
Yrd. Doç. Dr. Serdar Öztora
Yrd. Doç. Dr. Güldal İzbırak
 

2012-2016 Dönemi

Prof. Dr. Nezih Dağdeviren (Başkan)
Prof. Dr. Mehmet Ungan (Sekreter)
Üye: Prof. Dr. Pemra Ünalan
Üye: Prof. Dr. Nilgün Özçakar
Üye: Prof. Dr. Ayfer Gemalmaz
Üye: Prof. Dr. Pınar Topsever
Üye: Prof. Dr. Zekeriya Aktürk
Üye: Doç. Dr. Erkan Melih Şahin
Üye: Doç. Dr. Serap Çifçili
Üye: Doç. Dr. Kurtuluş Öngel
Üye: Prof. Dr. Arzu Uzuner (TAHUD MYK Temsilcisi)
 

2016-2017 Dönemi

Prof. Dr. Nezih Dağdeviren (Başkan)
Prof. Dr. Mehmet Ungan (Sekreter)
Üye: Prof. Dr. Pemra Ünalan
Üye: Prof. Dr. Nilgün Özçakar
Üye: Prof. Dr. Ayfer Gemalmaz
Üye: Prof. Dr. Pınar Topsever
Üye: Prof. Dr. Zekeriya Aktürk
Üye: Doç. Dr. Erkan Melih Şahin
Üye: Doç. Dr. Serap Çifçili
Üye: Doç. Dr. Kurtuluş Öngel
Üye: Doç. Dr. Dilek Toprak (TAHUD MYK Temsilcisi)