Dergiler

"Türkiye Aile Hekimliği Dergisi / Turkish Journal of Family Practice Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin (TAHUD) resmi yayın organıdır. Üyelerimiz bu bölümden dergiye erişebilecekleridir."

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi daha fazla bilgi için http://www.turkailehekderg.org adresini ziyaret edebilirsiniz