AİLE HEKİMLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU:
23.05.2015 tarihli Resmi Gazete’de Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’De Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (2015/9) yayınlanmış ve Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
Bu değişiklik şöyledir:
“Aile hekimlerine ait poliçelere ilişkin prim ödemeleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 21/7/2010 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu Tebliğ hükümlerine göre sigorta primlerinin tamamını kendileri ödeyen sözleşmeli aile hekimlerine, sigortaya ilişkin poliçe veya sigorta şirketi ya da sigorta acentesinin kaşesini taşıyan prim ödeme makbuzunun bir örneği ile birlikte son olarak görev yaptıkları ilin halk sağlığı müdürlüğüne bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde başvurmaları halinde, ödedikleri sigorta prim tutarının yarısı döner sermaye bütçesinden ödenir.”
Bu değişiklik gereğince aile hekimi olarak görev yapan üyelerimizin 21.07.2010 tarihinden bu yana ödemiş oldukları sigorta poliçe bedellerinin yarısı kendilerine iade edilecektir. Son tarih 23.11.2015’dir. 
Üyelerimizin belirtilen sürede Halk Sağlığı Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları herhangi bir sorunla karşılaşmaları halinde Derneğimize başvurmalarını dileriz.
Saygılarımızla.
TAHUD MYK

ZMSS Ödemelerinizi Geri Alabilirsiniz

Aile hekimliği uygulamasında çalışan üyelerimizin dikkatine,

23.05.2015 tarihli Resmi Gazete’de Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’De Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (2015/9) yayınlanmış ve Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

Bu değişiklik şöyledir:

Aile hekimlerine ait poliçelere ilişkin prim ödemeleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 21/7/2010 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu Tebliğ hükümlerine göre sigorta primlerinin tamamını kendileri ödeyen sözleşmeli aile hekimlerine, sigortaya ilişkin poliçe veya sigorta şirketi ya da sigorta acentesinin kaşesini taşıyan prim ödeme makbuzunun bir örneği ile birlikte son olarak görev yaptıkları ilin halk sağlığı müdürlüğüne bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde başvurmaları halinde, ödedikleri sigorta prim tutarının yarısı döner sermaye bütçesinden ödenir.”

Bu değişiklik gereğince aile hekimi olarak görev yapan üyelerimizin 21.07.2010 tarihinden bu yana ödemiş oldukları sigorta poliçe bedellerinin yarısı kendilerine iade edilecektir. Son tarih 23.11.2015’dir. 

Üyelerimizin belirtilen sürede Halk Sağlığı Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları herhangi bir sorunla karşılaşmaları halinde Derneğimize başvurmalarını dileriz.

Saygılarımızla.

TAHUD MYK

This article was published under the category Hukuk Duyuruları on 24/05/2015 13:00.