Yeşil Liste Ekleme Hakkında

Bilindiği üzere Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü MHRS Biriminin daha önce yaptığı düzenleme ile Aile Hekimliği Uzmanları gerek erişkin hasta gerek çocuk yaş grubu hastalarının muayenesini ve tetkiklerin tamamladıktan öngördüğü ön tanı ile ilişkili olarak ilgili yan dal branşına randevu alabilmenin yolunu açan yeşil liste ekleme yetkisine sahipti. Muayene sonrası hekim tarafından uygun görülen hastalar yeşil listeye kaydedildikten sonra belirli bir süre içinde yan dal polikliniklerine Alo 182, Mobil uygulama ya da internet aracılığı ile randevularını alabilmekteydi.

Fakat 12.06.2024 tarihinde tüm hekim muayene sistemleri üzerinden devreye alınan uygulama ile Aile Hekimliği Uzmanlarının yeşil liste ekleme yetkisi maalesef ki alınmıştır. Bu uygulama ile aldığı ihtisas ile yönlendirmeyi yapan uzman hekimlerimizin ön tanısına rağmen, hasta bir de hastanedeki ana dala sırf yeşil liste ekleme nedeniyle randevu almak zorunda kalacak ve sonra yan dala randevu alabilecektir. Bu da hali hazırda çözülmeye çalışılan RANDEVU yükünü arttıracaktır.

Örneğin aile hekimliği uzmanı tarafından ön tanısı konulmuş büyüme gelişme geriliği olan bir çocuk hasta sadece çocuk metabolizma ve endokrin hastalıkları uzmanına yeşil alan açtırmak için genel pediatriye randevu alacak daha sonra tekrar yan dala randevu almak için uğraşacaktır.

Ayrıca evde sağlık ve YAŞAM poliklinikleri hastanelerimizde büyük çoğunlukla aile hekimliği uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Bu bağlamda kırılgan birer grup olan evde sağlık ve YAŞAM ‘daki ileri yaş hastalarımızın da sağlık takipleri sırasında yan dal ihtiyaçları olduğunda önce ana dala gitmeleri YEŞİL LİSTE AÇIMI SONRASI YAN DALA GİTMELERİ sağlığa erişimi kısıtlamaktadır. Bu durum birinci basamakta çalışan hekimler açısından da önemlidir.

Aile Hekimliği Uzmanlık dalı kapsamı açısından tüm branşları içeren bir ana daldır. Bu minvalde; bu uygulamanın geliştirilmesi anlamında, yığılmaların ve yoğun iş yükünü paylaşılması adına sadece Aile Hekimliği Uzmanları özelinde bu uygulamadan hariç bırakılmamız talebimizdir.

This article was published under the category Aile Hekimliği Haberleri on 29/06/2024 07:00.