Uzmanlık Eğitiminde Acil Nöbetleri

Ankara İdare Mahkemesi Aile Hekimliği Uzmanlığı eğitimi alan asistan hekimlere, Acil Servislerde nöbet yazılamayacağına hükmetti. Haberin devamında ayrıntılarını bulabilirsiniz…
Ankara İdare Mahkemesi Aile Hekimliği asistanlarına Acil Servislerde nöbet yazılamayacağına karar verdi. Konuya ilişkin mahkemenin aldığı karar 
‘… mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden Acil Servis nöbetlerinin uzman hekimler veya bu konuda özel bir eğitim almış sertifikalı pratisyen hekimler tarafından tutulacağı, uzmanlık eğitimi alan doktorların eğitim gördükleri uzmanlık dalının uygulamasından sayılmayacak işlerde görevlendirilemeyeceği ve uzmanlık eğitimi görenlere hiçbir zaman uzman nöbeti tutturulamayacağı sonucuna varılmaktadır. 
Davalı idarece görevlendirmenin bir anlamda konusunda uzman personel açığını kapatmak amacıyla yapıldığı ileri sürülmekte ise de, Sağlık Hizmetleri nitelikleri gereği diğer kamu hizmetlerinden farklıdır. Sağlık hizmetlerinin temel hedefi olan insan sağlığı sorunu ertelenemez ve ikame edilemez. Bilime dayalı olması gereken tanı ve tedavi metodlarının insan yararına sürekli yenilik ve gelişme göstermesi, hizmet kalite ve beklentilerini çağın koşullarına yaklaştırmayı gerektirmektedir. Bu yönüyle sağlık hizmetlerinin, kendi iç dinamikleri ve nitelikleri gereği üretilmesi ve halk yararına sunulması gerekmektedir. 
Bu çerçevede Acil Sağlık Hizmeti’nin bu konuda donanımlı olan Acil Servis Uzmanı ve özel bir eğitim almış sertifikalı pratisyen hekimler tarafından yapılması, bu dallarda kadro açığı var ise bu açığın giderilerek halkın sosyal memnuniyetinin arttırılması, başka bir ifade ile pozitif yükümlülüğün yerine getirilmesi idare için kamusal zorunluluk ve sosyal devlet olmanın gereğidir. Aksi durumun sağlık hizmetinden yararlananlar için telafisi olanaksız sonuçlara yol açabilmesi kaçınılmazdır.
Bu durumda Acil Servis bölümünün önem derecesi ve niteliği gereği, bu bölümdeki nöbetlerin Acil Servis Uzmanı ve bu konuda eğitim almış pratisyen doktorlar tarafından yürütülmesi gerekirken dermatoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, biyokimya, patoloji, aile hekimliği, mikrobiyoloji alanlarında uzmanlık eğitimi gören hekimler tarafından yürütülmesi yönünde tesis olunan dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamıştır. 
Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline…’
şeklinde belirtilmiştir. 
Bilgilerinize…
TAHUD Hukuk Komisyonu  

Ankara İdare Mahkemesi Aile Hekimliği asistanlarına Acil Servislerde nöbet yazılamayacağına karar verdi. Konuya ilişkin mahkemenin aldığı karar; 

‘… mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden Acil Servis nöbetlerinin uzman hekimler veya bu konuda özel bir eğitim almış sertifikalı pratisyen hekimler tarafından tutulacağı, uzmanlık eğitimi alan doktorların eğitim gördükleri uzmanlık dalının uygulamasından sayılmayacak işlerde görevlendirilemeyeceği ve uzmanlık eğitimi görenlere hiçbir zaman uzman nöbeti tutturulamayacağı sonucuna varılmaktadır. 

Davalı idarece görevlendirmenin bir anlamda konusunda uzman personel açığını kapatmak amacıyla yapıldığı ileri sürülmekte ise de, Sağlık Hizmetleri nitelikleri gereği diğer kamu hizmetlerinden farklıdır. Sağlık hizmetlerinin temel hedefi olan insan sağlığı sorunu ertelenemez ve ikame edilemez. Bilime dayalı olması gereken tanı ve tedavi metodlarının insan yararına sürekli yenilik ve gelişme göstermesi, hizmet kalite ve beklentilerini çağın koşullarına yaklaştırmayı gerektirmektedir. Bu yönüyle sağlık hizmetlerinin, kendi iç dinamikleri ve nitelikleri gereği üretilmesi ve halk yararına sunulması gerekmektedir. 

Bu çerçevede Acil Sağlık Hizmeti’nin bu konuda donanımlı olan Acil Servis Uzmanı ve özel bir eğitim almış sertifikalı pratisyen hekimler tarafından yapılması, bu dallarda kadro açığı var ise bu açığın giderilerek halkın sosyal memnuniyetinin arttırılması, başka bir ifade ile pozitif yükümlülüğün yerine getirilmesi idare için kamusal zorunluluk ve sosyal devlet olmanın gereğidir. Aksi durumun sağlık hizmetinden yararlananlar için telafisi olanaksız sonuçlara yol açabilmesi kaçınılmazdır.

Bu durumda Acil Servis bölümünün önem derecesi ve niteliği gereği, bu bölümdeki nöbetlerin Acil Servis Uzmanı ve bu konuda eğitim almış pratisyen doktorlar tarafından yürütülmesi gerekirken dermatoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, biyokimya, patoloji, aile hekimliği, mikrobiyoloji alanlarında uzmanlık eğitimi gören hekimler tarafından yürütülmesi yönünde tesis olunan dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamıştır

Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline…’

şeklinde belirtilmiştir. 

Bilgilerinize…

TAHUD Hukuk Komisyonu 

This article was published under the category Hukuk Duyuruları on 05/07/2013 00:00.