TAHYK Genel Kurul Duyurusu

Sayın Meslektaşlarım,

Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu (TAHYK) genel kurulu 31 Aralık 2021 Cuma günü, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 8 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 14:00'te Ankara'da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Toplantı Salonunda toplanacaktır. TAHYK Yönergesi’nin 7.4. maddesi gereği genel kurul sırasında yürütme kurulu ve hakem kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır.

Genel kurulumuzda 10 asil 6 yedek yürütme kurulu ve 3 asil 1 yedek hakem kurulu olmak üzere üye seçimi yapılacaktır.

Yürütme Kurulu veya Hakem Kuruluna aday olanların 17 Aralık 2021 gün sonuna kadar Yeterlilik Kurulu sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. Başvurularınızı tahyk@tahud.org.tr adresine yapabilirsiniz. Kesin aday listeleri TAHYK sekreterliği tarafından genel kurulda duyurulacaktır.

Saygılarımızla,

TAHUD TAHYK YK Adına Başkan
Prof. Dr. Nezih Dağdeviren


ADAYLIK
Mevcut TAHYK Yönergesi madde 7.2.2’ye göre TAHYK asil üye koşullarını karşılayan kişiler yürütme ve hakem kurulu için aday olabilirler.

Asil üye tanımı, eğitici aile hekimliği uzmanları ile Aile Hekimliği A.D'da kadrolu olarak görev yapan öğretim üyesi ve öğretim görevlisi aile hekimliği uzmanlarını kapsar. Yönerge değişikliğini genel kurulca onaylandığı tarihten önce asil üyelik hakkı kazanmış olanların hakları saklıdır.

Eğitici aile hekimliği uzmanı; aşağıdaki koşulların en az üçünü karşılayan aile hekimliği uzmanıdır.

1) Yeterlilik Kurulu tarafından kabul edilen eğitici eğitimi sertifikası sahibi olma,

2) Aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren ya da uzmanlık eğitimi sırasında rotasyon vb. amaçlı kullanılan eğitim kurumlarında çalışma,

3) Tıp fakültelerinde akademik kadroda olma,

4) Aile hekimliği eğitimi alanında yayın ve bildirileri olma,

5) Aile hekimliği eğitimiyle ilgili uluslararası kuruluşlara üye olma,

Hakem Kurulu, asil üyeler arasından aile hekimliği uzmanı olarak beş yılını dolduran kişilerden genel kurul tarafından seçilir.

ÖZETLE 08 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşecek olan TAHYK Genel Kurulunda yürütme ve hakem kurullarına aday olabilmek için;


1. TAHYK Genel Kurulu Asil üyesi statüsünde olmak,

2. TAHYK Genel Kurulundan 15 gün öncesine kadar TAHYK Sekreterliğine adaylık için başvurmuş olmak,

3. TAHYK Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilerek Genel Kuruldan önce ilan edilecek olan kesin aday listelerinde yer almak gerekmektedir.

 

GÜNDEM

1. Açılış ve yoklama
2. İstiklal marşı ve saygı duruşu
3. Divan heyeti seçimi
4. Yürütme Kurulu faaliyet raporunun okunması
5. Yürütme Kurulu faaliyet raporunun oylanması
6. Yönerge değişikliği önerilerinin görüşülmesi ve oylanması
7. Yürütme Kurulu ve Hakem Kurulu üyelerinin seçimi
8. Dilek ve temenniler
9. Kapanış

This article was published under the category Dernekten Haberler on 06/12/2021 10:00.