TAHYK Duyurusu

2017 yılında Prof. Dr. Nezih Dağdeviren başkanlık görevini Doç. Dr. İsmail Arslan’ın ise sekreterliğini yürüttüğü TAHYK Yürütme Kurulu aşağıda isimlerini gördüğünüz 11 üyesi ile göreve başladı.

Prof. Dr. Nezih DAĞDEVİREN
Prof. Dr. Süleyman GÖRPELİOĞLU
Prof. Dr. Mehmet UNGAN
Prof. Dr. Ertan MERT
Prof. Dr. Mustafa Mümtaz MAZICIOĞLU
Prof. Dr. Pemra ÜNALAN
Prof. Dr. Kamile MARAKOĞLU
Prof. Dr. Dilek TOPRAK
Prof. Dr. Fatma Gökşin CİHAN
Prof. Dr. Ayşe ÇAYLAN
Doç. Dr. İsmail ARSLAN

Bugüne kadar yürüttüğü “Müfredat Oluşturma, Geliştirme” çalışmaları ve TAH-SMG (Sürekli Mesleki Gelişim) puan başvurularının değerlendirilmesi ve duyurulması (https://www.tahud.org.tr/page/tah-smg) dışında çok önemli bulduğu 3 görevi de 31.12.2021’de tamamlanan bu dönemde gerçekleştirmiş olmanın gururunu tüm camia ile paylaşmak istemektedir.

Bunlardan ilki; 31 Ekim 2019 tarihinde yapılan Türkiye Aile Hekimliği Ulusal Kongresi sırasında gerçekleşen Aile Hekimliği Yeterlilik Sınavıdır. Yeterlilik Kurulumuzun ilk deneyimi olan ve Yazılı ile Uygulamalı olmak üzere 2 bölümden oluşan bu sınavın düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi sırasında pek çok Aile Hekimliği akademisyeni ile işbirliği içinde çalışılmıştır. Tekrar teşekkür ederiz.


İkinci önemli aşama TAHYK’mızın disiplinimizdeki ilk kurum akreditasyonu ziyaretlerini gerçekleştirmiş olmasıdır. Akreditasyon kriterlerinin belirlenmesi, bunların Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulları Eşgüdüm Kurulu tarafından belirlenmiş olan “Tıpta Uzmanlık Alanı Eğitimi Veren Kurum Ulusal Standartları” ile uyumlandırılması, Aile Hekimliği Uzmanlık eğitimini değerlendirmek amaçlı başvuru formları ve değerlendirme listelerinin oluşturulması ve duyurular ile başlayan bu süreç (https://www.tahud.org.tr/page/akreditasyon) 2021 yılında gerçekleştirilen 2 ziyaret ile tamamlanmıştır. 2022’de yeni akreditasyon başvuruları alınmaya devam edecektir.


Kurulumuzun üzerinde çalıştığı ve bu dönemde tamamladığı son önemli görev; TAHYK Yönergesi’nin güncellenerek Genel Kurulda onaylanmış olmasıdır. (https://www.tahud.org.tr/page/tahyk-y%C3%B6nergesi) 08 Ocak 2022 tarihinde yapılan TAHYK genel kurulunda 2022-2026 dönemi için seçilen YK üyeleri ve görev dağılımı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinize sunar, teşekkür ederiz.

Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Nezih DAĞDEVİREN

Yürütme Kurulu Sekreteri
Doç. Dr. İsmail ARSLAN

Yürütme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Ayşe ÇAYLAN
Prof. Dr. Mehmet UNGAN
Prof. Dr. M. Mümtaz MAZICIOĞLU
Prof. Dr. Kamile MARAKOĞLU
Prof. Dr. Pemra C. ÜNALAN
Prof. Dr. F. Gökşin CİHAN
Prof. Dr. Yasemin ÇAYIR
Doç. Dr. Mustafa Kürşat ŞAHİN

TAHUD MYK Üyesi
Prof. Dr. Süleyman GÖRPELİOĞLU

This article was published under the category Dernekten Haberler on 12/01/2022 07:00.