Olağanüstü Genel Kurulu Duyurusu

Değerli Üyelerimiz,

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Olağanüstü Genel Kurulu, 2 Ocak 2022 Pazar günü saat 10:00'da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Toplantı Salonunda seçilmiş ve doğal delegelerin katılımıyla ve aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 9 Ocak 2022 Pazar günü aynı yer ve saatte yeterli çoğunluk şartı aranmadan toplanılacaktır.

Derneğimiz üyelerine saygıyla duyurulur.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Merkez Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM

  1. Açılış ve yoklama
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
  3. Divan heyeti seçimi
  4. Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu (TAHYK) yönerge değişikliği önerilerinin görüşülmesi ve oylanması
  5. Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimi almış olan uzmanların TAHUD'a üye kabul edilip edilmemesi hakkındaki tüzük değişikliği önerilerinin görüşülmesi ve oylanması
  6. Dilek ve temenniler
  7. Kapanış
This article was published under the category Dernekten Haberler on 16/12/2021 08:00.