Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Edirne Şubesi Olağan Genel Kurulu Duyurusu


TAHUD Edirne Şubesi Değerli Üyeleri,

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği tüzüğü gereği Ocak ayında yapılması gereken TAHUD Edirne Şubesi Genel Kurul ve Dernek Organları Seçimi, 23 Ocak 2024 tarihinde Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi Eğitim ve Aile Sağlığı Merkezi’nde saat 18:00’de, çoğunluk sağlanmadığı takdirde 30 Ocak 2024 tarihinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem ile toplanacaktır.

Tüm sayın üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Gündem
1. Yoklama, açılış ve saygı duruşu
2. Divan heyeti seçimi
3. Dernek organlarının seçimi
4. Dilek ve temenniler
5. Kapanış

 

This article was published under the category Dernekten Haberler on 05/01/2024 12:00.