,Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Edirne Şubesi Olağan Şube Genel Kurulu Duyurusu


Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Edirne Şubesi Olağan Şube Genel Kurulu 28 Eylül 2023 tarihinde Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’nde saat 18:00’de çoğunluk sağlanamadığı takdirde 17 Ekim 2023 tarihinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem ile toplanacaktır.

Tüm sayın üyelerimizin bilgilerinize sunulur.

Prof. Dr. Ayşe Çaylan
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Edirne Şube Başkanı

Gündem
1. Yoklama, açılış ve saygı duruşu
2. Divan heyeti seçimi
3. Yönetim Kurulu raporunun okunması
4. Denetim Kurulu raporunun okunması
5. 2021-2023 faaliyetlerinin oylanması
6. Dernek organlarının seçini
7. Dilek ve temenniler


 

This article was published under the category Dernekten Haberler on 12/09/2023 12:00.