Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Denizli Şubesi Olağan Genel Kurulu Duyurusu


Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Denizli Şubesi Olağan Şube Genel Kurulu 24 Ocak 2024 tarihinde saat 12:00’da Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 31 Ocak 2024 tarihinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem ile toplanacaktır.

Tüm üyelerimize saygılayla duyurulur. 

Gündem

1. Yoklama, açılış ve saygı duruşu

2. Divan heyeti seçimi

3. Yönetim Kurulu raporunun okunması

4. Denetim Kurulu raporunun okunması

5. 2021-2023 faaliyetlerinin oylanması

6. Dernek organlarının seçimi

7. Delege Seçimi

8. Dilek ve temenniler

This article was published under the category Dernekten Haberler on 10/01/2024 19:00.