Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Adana Şubesi Olağan Genel Kurul Duyurusu

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Adana Şubesi Olağan Şube Genel Kurulu 3 Ocak 2024 tarihinde Adana Sevgi Göz Merkezi Toplantı Salonu'nda (Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, No:25, Seyhan-Adana) saat 17.00’de çoğunluk sağlanamadığı takdirde 10 Ocak 2024 tarihinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem ile toplanacaktır.

Tüm sayın üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Uz Dr Halil Volkan Tekayak
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği
Adana Şube Başkanı

 

Gündem
1. Yoklama, açılış ve saygı duruşu
2. Divan heyeti seçimi
3. Yönetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası
4. Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası
5. 2021-2023 dönemi faaliyetlerinin oylanması
6. Dernek organlarının seçimi
7. Delege Seçimi
8. Dilek ve temenniler

This article was published under the category Dernekten Haberler on 20/12/2023 08:00.