T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Genel Bilgiler, Epidemiyoloji ve Tanı Rehberi (Bilim Kurulu Çalışması) 01 Haziran 2020 tarihinde güncellenmiştir.

Bu güncelleme ile aşağıdaki konularda değişiklikler yapılmıştır.

  • Giriş güncellendi

  • Genel bilgiler (epidemiyoloji güncellendi)

  • COVID-19 (Kaynak, bulaşma yolu, klinik özellikler, laboratuvar testleri bölümlerinde güncelleme yapıldı)

  • Vaka tanımı ve vaka yönetimi güncellendi

  • Numune alımı, saklanması ve nakli bölümünde düzeltmeler yapıldı

  • COVID-19 hastalarında toraks bilgisayarlı tomografisi kullanımı güncellendi

Rehberin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

This article was published under the category Covid-19 on 04/06/2020 12:00.