Değerli Üyelerimiz,

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Genel Kurulu, 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 11.00 – 17:00 arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ana Bina Büyük Amfi salonunda seçilmiş ve doğal delegelerin katılımıyla ve aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 21 Nisan 2024 Pazar günü aynı yer ve saatte yeterli çoğunluk şartı aranmadan toplanılacaktır.

Derneğimiz üyelerine saygıyla duyurulur.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık DerneğMerkez Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM

  1. Açılış ve yoklama
  2. İstiklal marşı ve saygı duruşu
  3. Divan heyeti seçimi
  4. Merkez Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve mali raporun okunması ve ibrası
  5. Merkez Denetleme Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi ve ibrası
  6. Merkez Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun oylanması
  7. Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu üyelerinin seçimi
  8. Dilek ve temenniler
  9. Kapanış

 

This article was published under the category Dernekten Haberler on 15/03/2024 17:00.