Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Genel Kurul Duyurusu

 

Değerli Üyelerimiz,

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Genel Kurulu, 24 Ekim 2021 Pazar günü saat 10.00' da MEB Başkent Öğretmenevi Konferans salonunda seçilmiş ve doğal delegelerin katılımıyla ve aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde 31 Ekim 2021 Pazar günü aynı yer ve saatte yeterli çoğunluk şartı aranmadan toplanılacaktır.

Derneğimiz üyelerine saygıyla duyurulur.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği

Merkez Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM:

 1. Açılış ve yoklama
 2. İstiklal marşı ve saygı duruşu
 3. Divan heyeti seçimi
 4. Merkez Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve mali raporun okunması
 5. Merkez Denetleme Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi
 6. Merkez Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun oylanması
 7. TAHUD Denizli ve Samsun Şubeleri kurulma başvurularının görüşülmesi ve oylanması
 8. Tüzük değişikliği önerilerinin görüşülmesi ve oylanması (*)
 9. Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu üyelerinin seçimi
 10. Dilek ve temenniler
 11. Kapanış

(*) Tüzük değişikliği önerileri en kısa zamanda üyelerimiz ile paylaşılacaktır.

This article was published under the category Dernekten Haberler on 08/10/2021 23:00.