Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

TAHUD olarak aile hekimliği uzmanlarının rapor ve reçete hakları ile ilgili önerilerimiz 3 Mayıs 2024 tarihinde sunulmuştur. Ancak 18.05.2024 tarih 28597 nolu SUT uygulama talimatı birinci basamakta çalışan aile hekimliği uzmanları için kolaylaştırıcı görünse de ikinci ve üçüncü basamakta çalışan aile hekimliği uzmanlarını kapsamaması üzüntü vericidir.

Ayrıca uzmanlık dalımızın ilaç muafiyet raporu çıkarma alanının genişletilmesini talep ediyoruz. Bu konuyla ilgili raporlar hazırlanmakta olup uygun yerlere iletilecektir.

 

 

This article was published under the category Aile Hekimliği Haberleri on 18/05/2024 19:30.