Olağanüstü Hal Bölgesi Atamaları Hakkında Sağlık Bakanlığı’na Gönderilen YazıT.C Sağlık Bakanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü


Ülkemizde son bir aydır devam etmekte olan depremler silsilesi 6 Şubat 2023 tarihinde 7.7 büyüklüğünde Kahramanmaraş Pazarcık ve aynı gün 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş Elbistan depremleri ile başlamış ve bu depremlerin tetiklediği başta 6 şiddetinden büyük iki deprem (Gaziantep Nurdağı ve Hatay Yayladağı) olmak üzere binlerce bağımsız veya artçı deprem meydana gelmiştir. Depremler sonucunda 6 Mart 2023’te toplam 46.104 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bildirilmiştir. Binlerce bina yıkılmış, pek çok bina da ağır ya da orta hasarlı durumdadır. Özellikle Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da birinci basamak sağlık hizmeti veren Aile Sağlığı Merkezleri’nin önemli bir kısmının yıkıldığı ve sağlık hizmetlerinin daha çok seyyar hastaneler tarafından verilmeye çalışıldığı rapor edilmektedir.

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin gerçekleştirdiği saha çalışmaları raporunda “Deprem bölgesinde barınma, su temini ve elektrik gibi temel yaşam ihtiyaçları karşılanamamaktadır. Bölgedeki sağlık çalışanları bir yandan kendi hayatlarını düzenlemeye çalışırken bir yandan sağlık hizmeti sunmaya çalışmakta, belirgin olarak ikincil travmaya uğrama ve tükenmişlik riski ile karşı karşıya kalmaktadır.” denmektedir.

1 Mart 2023 tarihinde Bakanlığınızca yayınlanan 109. Devlet Hizmet Yükümlülüğü münhal kadro listesinde Aile Hekimliği Uzmanları için açılan 132 kadronun 68’i (%51,5) deprem bölgesindeki 11 ile aittir. Kahramanmaraş ve Hatay’a açılan 29 kadronun şu an için ciddi barınma sorunu olacaktır. Benzer bir sorun Malatya ve Adıyaman için de geçerlidir. Ayrıca bölgede şiddeti 4’ün üzerinde artçı ya da bağımsız depremlerin devam ettiği de gözlenmektedir. Bu bölgede geçirilecek Devlet Hizmet Yükümlülüğü süresinin deprem bölgesi dışındaki illerle eşit olmayacağı gibi kişilerin her an büyük bir deprem olacağı kaygısı ve düşük motivasyon ile çalışmaları verilecek birinci basamak hizmetinin kalitesini de etkileyecektir.

Yapılacak atamalarda ise sayılan gerekçelerle depremlerin sosyoekonomik hayatı önemli ölçüde etkilediği 11 ilde devlet hizmet yükümlülüğü sürelerinin yeniden gözden geçirilip kısaltılması gerektiğini düşünmekteyiz. Bölgede göreve başlayacak hekimlerin barınma ve temel ihtiyaçlarına yönelik düzenlemelerin ivedilikle yapılmasının çok önemli olduğuna vurgu yapmak istiyoruz. Afet sonrası birinci basamak sağlık hizmetlerinin öncelikle de Aile Sağlığı Merkezleri’nin yeniden yapılandırılmasının bölgede olağan sağlık hizmetine geçişte vazgeçilmez olduğunu düşünüyoruz.

Ayrıca bölgede Devlet Hizmet Yükümlülüğünü yerine getirecek olan hekimlerin teşvik ödemelerinin tavandan yapılması, bölgenin kademe ve derece ilerlemesi açısından öncelikli iller arasında sayılması (Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bu bölgede çalışacak memurların geçirdikleri sürenin doğu görevi sayılması konusunda alınan bir karar vardır.) bölgede görev yapması istenen hekimlerin motivasyonlarının artması, tükenmişlikten ve afetin ikincil etkilerinden korunmaları açısından çok yararlı olacaktır.

Üyelerimiz ve tüm hekimlerin yaşam ve çalışma koşullarının gerektiği şekilde sağlanmasına yönelik tedbirlere ilişkin görüş ve taleplerimizin dikkate alınmasını talep eder, yapılacak olan planlama ve diğer çalışmalarda iş birliğine hazır olduğumuzu bilgi ve takdirlerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Esra Saatçı
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Genel Başkanı

This article was published under the category Dernekten Haberler on 10/03/2023 12:00.