Mesleki Sorumluluk Sigortası Mevzuatında Değişiklikler

ZMSS değişikliklerine dair Hukuk büromuzun görüşleri.

Mesleki Sorumluluk Sigortası Mevzuatında Değişiklikler

26.07.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile hekimlerin zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerine ilişkin esaslarda bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Tebliğ ile getirilen yeni düzenlemeler, değişiklikler ve hekimlerin dikkat etmesi gereken noktalara dair özet bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Değişiklikte; birden fazla sağlık kuruluşunda çalışma halinde tek poliçe düzenleneceği; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimlerin poliçelerinin kurumlarının yaptığı bütün görevlendirmeleri kapsayacağı şeklinde düzenlemelere yer verilmiştir.

1-) Kamu kurumunda çalışan sigortalı bir hekimin aynı zamanda özel sağlık kuruluşunda veya muayenehanesinde çalışması halinde hekimlerin sigorta poliçesi,  hekimin tüm mesleki faaliyetini kapsayacak şekilde düzenlenecek. Sigorta primi, hekimin risk grubu için belirlenen prim tutarının ( 150, 300, 500, 750 TL) %35’ine kadar ekleme yapılarak belirlenecek. 

Kamu kurumunda çalışan sigortalı bir hekimin özel sağlık kuruluşunda veya muayenehanede (serbest meslek icrası) mesleğini icra etmeye başlaması halinde, tüm mesleki faaliyetini içerecek şekilde tek zeyilname düzenlenecek.    

2-) Birden fazla özel sağlık kuruluşunda çalışan veya muayenehane yanında özel sağlık kuruluşunda çalışan hekimler için de bütün mesleki faaliyetini kapsayacak şekilde bir sigorta poliçesi düzenlenecek. Sigorta  primi, hekimin risk grubu için belirlenen prim tutarının ( 150, 300, 500, 750 TL) %35’ine kadar ekleme yapılarak belirlenecek. 

Özel sağlık kuruluşunda sigortalı olarak çalışmakta iken başka bir sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışmaya başlama halinde, bütün mesleki faaliyetleri kapsayacak şekilde tek zeyilname düzenlenecek.  Sigorta  primi, hekimin risk grubu için belirlenen prim tutarının ( 150, 300, 500, 750 TL) %35’ine kadar ekleme yapılarak belirlenecek.

3-) İl ve İlçe sağlık Müdürlüğü, 112 birimleri, halk sağlığı müdürlüğü, toplum sağlığı merkezi, kamu hastane birlikleri genel sekreterliklerinde görev yapan hekimlerin acil sağlık hizmeti sunmak üzere hastanelerde görevlendirilmeleri halinde bu hekimlerin poliçeleri 2. Risk grubu üzerinden düzenlenecek.

4-) Sigorta poliçesinin, sigortalının tüm mesleki faaliyetini kapsayacağı, poliçede mesleki faaliyetin yerinin belirtilmemiş veya eksik belirtilmiş olmasının sigorta poliçesinin kapsamını etkilemeyeceği düzenlenmiştir.   

5-) Kamu kurum ve kuruluşlarının tümünü kapsayacak şekilde tek poliçe düzenleneceği, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sigortalı hekimin atama, geçici görevlendirme ve sair nedenlerle görev yeri değişikliği halinde ilave sözleşme yapılmayacağı ve prim tahsil edilmeyeceği düzenlenmiştir. 

6-) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sigortalı hekimin kendi görev yeri veya branşı dışında görevlendirilmesi halinde, hekimin poliçesinin ilave sözleşme yapmaya ve prim ödemeye gerek kalmadan bu görevlendirmeleri de kapsayacağı düzenlenmiştir. 

7-) Aile hekimlerinin acil sağlık hizmeti sunmak üzere görevlendirilmesi halinde aile hekiminin sigorta poliçesinin ilave sözleşme yapmaya ve prim ödemeye gerek kalmadan bu görevlendirmeleri  de kapsayacağı düzenlenmiştir.

8-) Hekimin kasten neden olduğu olaylar ile alkol, uyuşturucu vb. maddelerin etkisi altında neden olduğu olaylarda sigortacının sigortalıya rücu hakkı bulunacağı düzenlenmiştir. Ayrıca, ; zeyilname  yapılması gereken durumlarda sigortalının bu talepte bulunmaması halinde ödenen tazminatın eksik prim oranına denk gelen kısmının sigortalıya rücu edileceği düzenlenmiştir.

9-) Sigorta ettiren,  poliçenin düzenlenmesi sırasında bildiği veya bilmesi gereken önemli konuları sigortacıya bildirmekle yükümlü olacak. Sözleşmenin değişik şartlarda yapılmasını gerektirecek bilgiler önemli bilgi olarak kabul edilmektedir. Sigorta ettiren, sigortacı tarafından sorular dışında kalan konularda sorumlu tutulamaz. Ancak sigorta ettiren kötü niyetle bilgileri saklamışsa eksik veya yanlış bilgi verdiği için sorumlu olabilecek. 

10-) Sigorta ettiren,  rizikonun artmasına neden olacak davranış ve işlemlerden kaçınmak zorundadır. Rizikonun gerçekleme ihtimalinin artırıcı veya mevcut durumu ağırlaştırıcı işlemler yapılması halinde derhal sigorta şirketinin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

11-) Sigorta priminin hesaplamasında ödenen hasarın dikkate alınacağı ve prim zammının bu hasara göre belirleneceği düzenlenmiş ancak muaallak hasar olması halinde prim ve prim basamağının muallak hasar verisine göre sigorta şirketi tarafından belirleneceği, hasarın oluşmaması halinde hekimden alınan prim farkının 3 gün içinde hekime iade edileceği düzenlenmiştir.

12-) Hekimlerin 1219 sayılı Kanunun 12.maddesinde düzenlenen çalışma alanlarında ( kamu kurumu, SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşu, SGK anlaşmalı olmayan özel sağlık kuruluşu, serbest meslek icrası) birlikte mesleki faaliyeti birlikte yürütmesi halinde sigorta poliçelerinde sigorta ettiren sıfatının hekime ait olacağı düzenlenmiştir.

13-) Sigorta Bilgi Merkezinin, sigortasını yaptırmayan hekimleri tespit için Sağlık Bakanlığı ile elektronik ortamda erişim sağlayacağı düzenlenmiştir.

26.07.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile hekimlerin zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerine ilişkin esaslarda bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Tebliğ ile getirilen yeni düzenlemeler, değişiklikler ve hekimlerin dikkat etmesi gereken noktalara dair özet bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Değişiklikte; birden fazla sağlık kuruluşunda çalışma halinde tek poliçe düzenleneceği; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimlerin poliçelerinin kurumlarının yaptığı bütün görevlendirmeleri kapsayacağı şeklinde düzenlemelere yer verilmiştir.

1-) Kamu kurumunda çalışan sigortalı bir hekimin aynı zamanda özel sağlık kuruluşunda veya muayenehanesinde çalışması halinde hekimlerin sigorta poliçesi,  hekimin tüm mesleki faaliyetini kapsayacak şekilde düzenlenecek. Sigorta primi, hekimin risk grubu için belirlenen prim tutarının ( 150, 300, 500, 750 TL) %35’ine kadar ekleme yapılarak belirlenecek. 

Kamu kurumunda çalışan sigortalı bir hekimin özel sağlık kuruluşunda veya muayenehanede (serbest meslek icrası) mesleğini icra etmeye başlaması halinde, tüm mesleki faaliyetini içerecek şekilde tek zeyilname düzenlenecek.    

2-) Birden fazla özel sağlık kuruluşunda çalışan veya muayenehane yanında özel sağlık kuruluşunda çalışan hekimler için de bütün mesleki faaliyetini kapsayacak şekilde bir sigorta poliçesi düzenlenecek. Sigorta  primi, hekimin risk grubu için belirlenen prim tutarının ( 150, 300, 500, 750 TL) %35’ine kadar ekleme yapılarak belirlenecek. 

Özel sağlık kuruluşunda sigortalı olarak çalışmakta iken başka bir sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışmaya başlama halinde, bütün mesleki faaliyetleri kapsayacak şekilde tek zeyilname düzenlenecek.  Sigorta  primi, hekimin risk grubu için belirlenen prim tutarının ( 150, 300, 500, 750 TL) %35’ine kadar ekleme yapılarak belirlenecek.

3-) İl ve İlçe sağlık Müdürlüğü, 112 birimleri, halk sağlığı müdürlüğü, toplum sağlığı merkezi, kamu hastane birlikleri genel sekreterliklerinde görev yapan hekimlerin acil sağlık hizmeti sunmak üzere hastanelerde görevlendirilmeleri halinde bu hekimlerin poliçeleri 2. Risk grubu üzerinden düzenlenecek.

4-) Sigorta poliçesinin, sigortalının tüm mesleki faaliyetini kapsayacağı, poliçede mesleki faaliyetin yerinin belirtilmemiş veya eksik belirtilmiş olmasının sigorta poliçesinin kapsamını etkilemeyeceği düzenlenmiştir.   

5-) Kamu kurum ve kuruluşlarının tümünü kapsayacak şekilde tek poliçe düzenleneceği, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sigortalı hekimin atama, geçici görevlendirme ve sair nedenlerle görev yeri değişikliği halinde ilave sözleşme yapılmayacağı ve prim tahsil edilmeyeceği düzenlenmiştir. 

6-) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sigortalı hekimin kendi görev yeri veya branşı dışında görevlendirilmesi halinde, hekimin poliçesinin ilave sözleşme yapmaya ve prim ödemeye gerek kalmadan bu görevlendirmeleri de kapsayacağı düzenlenmiştir. 

7-) Aile hekimlerinin acil sağlık hizmeti sunmak üzere görevlendirilmesi halinde aile hekiminin sigorta poliçesinin ilave sözleşme yapmaya ve prim ödemeye gerek kalmadan bu görevlendirmeleri  de kapsayacağı düzenlenmiştir.

8-) Hekimin kasten neden olduğu olaylar ile alkol, uyuşturucu vb. maddelerin etkisi altında neden olduğu olaylarda sigortacının sigortalıya rücu hakkı bulunacağı düzenlenmiştir. Ayrıca, ; zeyilname  yapılması gereken durumlarda sigortalının bu talepte bulunmaması halinde ödenen tazminatın eksik prim oranına denk gelen kısmının sigortalıya rücu edileceği düzenlenmiştir.

9-) Sigorta ettiren,  poliçenin düzenlenmesi sırasında bildiği veya bilmesi gereken önemli konuları sigortacıya bildirmekle yükümlü olacak. Sözleşmenin değişik şartlarda yapılmasını gerektirecek bilgiler önemli bilgi olarak kabul edilmektedir. Sigorta ettiren, sigortacı tarafından sorular dışında kalan konularda sorumlu tutulamaz. Ancak sigorta ettiren kötü niyetle bilgileri saklamışsa eksik veya yanlış bilgi verdiği için sorumlu olabilecek. 

10-) Sigorta ettiren,  rizikonun artmasına neden olacak davranış ve işlemlerden kaçınmak zorundadır. Rizikonun gerçekleme ihtimalinin artırıcı veya mevcut durumu ağırlaştırıcı işlemler yapılması halinde derhal sigorta şirketinin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

11-) Sigorta priminin hesaplamasında ödenen hasarın dikkate alınacağı ve prim zammının bu hasara göre belirleneceği düzenlenmiş ancak muaallak hasar olması halinde prim ve prim basamağının muallak hasar verisine göre sigorta şirketi tarafından belirleneceği, hasarın oluşmaması halinde hekimden alınan prim farkının 3 gün içinde hekime iade edileceği düzenlenmiştir.

12-) Hekimlerin 1219 sayılı Kanunun 12.maddesinde düzenlenen çalışma alanlarında ( kamu kurumu, SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşu, SGK anlaşmalı olmayan özel sağlık kuruluşu, serbest meslek icrası) birlikte mesleki faaliyeti birlikte yürütmesi halinde sigorta poliçelerinde sigorta ettiren sıfatının hekime ait olacağı düzenlenmiştir.

13-) Sigorta Bilgi Merkezinin, sigortasını yaptırmayan hekimleri tespit için Sağlık Bakanlığı ile elektronik ortamda erişim sağlayacağı düzenlenmiştir.

This article was published under the category Hukuk Duyuruları on 07/08/2014 13:00.