İstanbul’a Önce Aile Hekimliği Deneyimleri Geldi

23 Ekim'de TAHUD İstanbul Şubesi tarafından düzenlenmiş olan Deneyimlerin Işığında: ASM'ye geçerken toplantısına oldukça kalabalık bir hekim grubu katıldı. Toplantının uzamasına rağmen salondaki ilginin ve dikkatin hiç dağılmaması aslında İstanbul'daki Aile Hekimliği uygulamasına katılacak hekimlerin içindeki üç ana duyguyu yansıtıyordu: Heyecan, tedirginlik ve biraz da telaş.
 
Toplantı sonrasında umarım hedeflediğimiz gibi sizlerin gözünüzde birbirinden farklı durumlarda olan 3 ayrı ASM'nin resmini çıkarmayı başarmışızdır. Kuşkusuz her yeni girilen işte olduğu gibi hepimizde Aile Hekimliği uygulamalarına girerken belirli tedirginlikler var. Ama en azından toplantıya katılan konuşmacılar, bu tedirginliklere karşı geliştirilebilecek çözüm alternatifleri ile ilgili değişik açılardan bizlere bazı yaşanmış deneyim paylaşımları sundular.
 
Toplantı sonrasında benim çıkardığım sonuç şu oldu. Öncelikle telaşeye kapılmamıza gerek yok. İlk aşamada atmamız gerekli adımları bilmemiz bizleri oldukça rahatlatacak sanırım. Öncelikle 1 Kasım öncesinde mutlaka ASM'de çalışacak tüm ekibin bir araya gelmesinde ve kendi arasında bir iş bölümü planlamasında ve ASM politikası belirlemesinde fayda var. Ekip olarak çalışılacak ASM binasının gezilmesi, orada bulunan ofis mobilyaları, bilgisayarlar, internet erişimleri gibi sistemlerin önceden incelenmesi, bizleri gereksiz masraflara girmekten kurtarabilir.
 
Hepimizin hedefi ilk günden hastalarımızı AHBS kayıt sistemine girerek polikliniklerimizi başlatmak olmalıdır. Bunun için de hem hekim, hem de o hekimle birlikte çalışacak ASE için AHBS sistemini çalıştırabilecek nitelikte birer bilgisayarın olması gereklidir. Bu bilgisayarlara kullanmaya karar verdiğiniz yazılımı 1 Kasım'dan önce yüklenmesinde fayda vardır. Eğer, Bakanlığımızın şu anda ücretsiz sunduğu Sentim firmasına ait AHBS yazılımını kullanacaksanız, SGB ler Sentim AHBS eğitimlerini planlamaktadırlar. Ayrıca İstanbul’daki AH ve AHU ların ortak yazışma grubu ailehekimiyiz@googlegroups 'ta bir Sentim yetkilisi Sentim AHBS ile ilgili her türlü soruya yanıt vermektedir. Eğer diğer özel bir firmanın yazılımını kullanmaya karar verdiyseniz, bu yazılımı 1 Kasım'dan önce kendinizin ve ASE'nizin bilgisayarına yükletmenizde ve bu programın eğitimini almanızda fayda vardır. Eğer kurumunuzda yoksa reçetelerinizi yazdırmak için bir yazıcı almanız işlerinizi kolaylaştırabilir.
 
Ama tüm bu hazırlıkları çeşitli nedenlerle 1 Kasım'a yetiştiremediğiniz koşullarda bile 1 Kasım'da polikilinik hizmetlerini başlatmanız mümkündür. Bunun için  gereken önceden bir polikilinik defteri edinmek, bunu 1 Kasım sabahı ASM nizin bağlı olduğu TSM'ye onaylatmak, Aile Hekimliği uygulamasında kullanacağınız kaşenizi hazırlamış olmak yeterli olacaktır. ASM'de protokol uygulaması farklıdır. Bunu sunacağımız toplantı videolarında Ali Cerrahoğlu arkadaşımız detaylı olarak açıklıyor.
 
Aslında hiçbir işimiz hazır olmadığında bile bu kadar bir hazırlıkla 1 Kasım'da ASM'mizde işlerimizi başlatabiliriz. Telaşeye kapılmamanızı öneririm.
 
İstanbul Türkiye Aile Hekimliği uygulamaları için büyük bir adım olacaktır. O yüzden uygulamanın ilk 1 ayında pek çok sorun oluşabilir. Ama sistem kısa sürede kendisini İstanbul'a göre revize edecektir. ASM'deki çalışma sisteminde kayıt tutmak, reçete hazırlamak, iş planı çıkarmak aslında çok kolayca elektronik ortamda yapılabilen işlerdir. İlk anda bize karmaşık da gelse 1 ay sonra tüm bu işleri kolayca yapabilir hale gelebileceğiz.
 
Öncelikle ilk adımda, ASM'mizde polikliniklerimizi çalıştıracak hale gelmeli, ondan sonra da yavaş yavaş ASM'mizin tam olarak yerleşmesini sağlamalı, artık kapımıza gelen hastalara ASM kullanımını öğretmeye çalışmamız ve daha sonra kalitesini arttırmayı planlamalıyız. Baştan büyük borçlara girerek ilerlemek yerine, hedefimizi önceden belirleyip, elimize gelirler geldikçe, yönetmelikler netleştikçe gerekli yatırımları yapmak bizleri düşeceğimiz sıkıntılardan kurtarabilir.
 
Tabi artık bir de bizlere gerek mevzuat, gerekse de teknik konularda destek olabilecek dostlarımız olduğu unutulmamalıdır.
TAHUD web sitesinden (http://www.tahud.org.tr), TAHEF (türkiye ailehekimleri@googlegroups), İstanbul'daki ailehekimiyiz@googlegroups yazışma sitelerinden sıkıştığınız her konuda yardım talebinde bulunabilirsiniz. Emin olun sizlere kısa sürede Ülkemizin bir yerinden bir hekim yardım eli uzatacaktır.
 
Hepinize 1 Kasım'da başlayacağı yeni iş hayatında başarılar dilerim
This article was published under the category Uzm. Dr. Rıdvan Şahin on 06/06/2016 13:00.