BRIEF – Birinci Basamakta Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarda Risk Faktörleri ile ilgili Kısa Girişimler (Integrated Brief Interventions for Noncommunicable Disease Risk Factors in Primary Care)

15 – 16 Kasım 2022, Almatı, Kazakistan


Toplantı WHO Birinci Basamak ile ilgilenen Avrupa Ofisi tarafından hibrit olarak planlanmıştı. Toplantı açılış konuşmaları ile başladı.

Kremlin Wickramasinghe; WHO Avrupa bölgesi ofisi Başkanı giriş konuşmalarını ve toplantının amacını anlattı.

Kazakistan, Kuzey Makedonya, Özbekistan, Arnavutluk, Litvanya ve Türkiye ülkelerindeki uygulamalardan örnekler verdi.

Türkiye’yi temsilen TAHUD Yönetim Kurulu üyesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Nur Şehnaz Hatipoğlu HYP’nin ( Hastalık Yönetim Platformu) kullanımını ekran görüntüleri ile anlattı.

HYP’nin 4 komponenti olan;

  • Diabetes Mellitus,
  • Hipertansiyon,
  • Kardiyovasküler hastalıklar,
  • Obezite,
  • Yaşlı İzlemi ile ilgili ekran görüntüleri ile örnekler verildi.

HYP programının handikapının AHBS (Aile Hekimliği Bilgi Sistemi) ile entegrasyonunun olmaması olduğu belirtildi. AHBS ile farklı sayfaların açılması ve iki programın bir birini görmemesinin hasta yoğunluğunda sorun yarattığından söz edildi.

Başka bir konu olarak da; Sağlıklı Hayat Merkez (SHYM)’leri ile iletişim ve randevu sorunu olduğu belirtildi. Sevk ve randevu sistemi olmadığından Aile Hekimlerinin sorun yaşaması, ayrıca 2. ve 3. Basamaklar ile koordinasyon ve sevk zinciri olmadığından hasta yönetiminin zor olduğundan bahsedildi.

Bu hususların bakanlığa iletilmesi önerildi.

İkinci gün sigara bırakma ve diğer bağımlılıklar konuşuldu.


This article was published under the category Aile Hekimliği Haberleri on 02/12/2022 17:00.