Birinci Basamakta Kronik Hastalık İzlemleri ve Bağışıklama

Tarih: 14 Ekim 2023
Saat: 09:30 – 13:30
Yer: SBÜ Şişli Hamidiye Etfal EAH Konferans Salonu

Katılım: Ücretsizdir. Katılım için tahudist@gmail.com adresine ad, soyadı, TC kimlik no ve çalıştığınız kurumu belirterek mail atabilirsiniz.


Program
09:30 – 10:00     Açılış
10:00 – 10:30     Erişkin Aşılara Bakış, Güzin Zeren Öztürk
10:30 – 11:00     Vakalarla İmmunsüpresif Bireyde Bağışıklama, Seçil Arıca
11:00 – 11:30     Toplumun Aşıya Bakışı Sık Sorulan Sorular, Senem Aslan
11:30 – 12:00     Ara
12:30 - 13:00     Yaşlı İzlem ve Bağışıklama, Hilal Özkaya
13:00 – 13:30     Diyabet İzlem ve Bağşıklama, Sabah Tüzün
13:30                 KapanışThis article was published under the category Dernekten Haberler on 28/08/2023 06:00.