Avrupa Sağlık Birliği: Komisyon, yeni AB kanser tarama tavsiyelerinin kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyor.


AB üye devlet hükümetleri, Avrupa Komisyonu'nun 'Kanser tespiti konusunda yeni bir AB yaklaşımı' önerisini yoğun bir şekilde tartıştı ve müzakere etti, 27 AB Üye Devletinin Sağlık Bakanları, 9 Aralık'ta nihai versiyon üzerinde anlaştılar. Ele alınacak yeni kanserler akciğer, prostat ve mide kanserleridir.

Komisyonun erken teşhis yoluyla kanserin önlenmesini güçlendirme önerisinin ardından, Avrupa Birliği Konseyi kanser taraması konusunda yeni bir yaklaşım benimsemiştir. Mevcut en son bilimsel gelişmelere ve kanıtlara dayanan bu yeni AB yaklaşımının, 2025 yılına kadar meme, serviks ve kolorektal kanser taramalarına hak kazanan AB nüfusunun %90'ına bu tür taramaların sunulmasını sağlamaya yardımcı olması bekleniyor. Sonrasında ise aşamalı bir yaklaşımla tarama programlarının prostat, akciğer ve belirli koşullar altında mide kanserine genişletilmesi konuşuluyor.

Öneri, Avrupa'nın Kanseri Yenme Planı'nın amiral gemisi girişimi olarak öne sürülen yeni bir AB Kanser Tarama Planının bir parçasıdır. ECO-Avrupa Kanser Örgütü üyesi olan Avrupa Üroloji Derneği, bunu Prostat Kanserinin erken teşhisi konusunda AB çapında rehberlik ve işbirliği için bir yeşil ışık olarak yorumlamaktadır (https://uroweb.org/news/eu-council-gives-green-light-for-eu-wide-guidance-and-collaboration-on-early-detection-of-prostate-cancer)

Halka açık oturumun çevrimiçi kaydı için bağlantı buradadır https://video.consilium.europa.eu/event/en/26351WONCA Avrupa Bakış Açısı

Bir kılavuzdan çok uzak ve daha çok AB siyasi kararı ve yol haritası gibi görünse de prostat ve akciğer kanseri taramaları konusunda önemli gelişmeler olduğunu anlıyoruz.

Özetle, meme, rahim ağzı ve kolorektal kanserler için erken teşhis programları Üye Ülkelerin çoğuna genişletilmiştir ve hedef 2025'tir. Ancak akciğer, prostat ve mide kanserleri için bu AB ülke politikalarında bir kılavuz oluşturmaz. Kabul edilen, Üye Devletleri daha fazla araştırmaya dayalı olarak aşağıdakileri yapmaya davet eden bir tavsiyedir:

- Çok sigara içenler ve sigarayı bırakanlar da dahil olmak üzere akciğer kanseri açısından yüksek risk taşıyan bireyleri taramak için düşük doz bilgisayarlı tomografinin fizibilitesini ve etkinliğini araştırmak ve taramayı birincil ve ikincil önleme yaklaşımlarıyla ilişkilendirmek takip olarak manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taraması ile birlikte prostata özgü antijen (PSA) testi temelinde erkekler için organize prostat kanseri taramasının uygulanabilirliğini ve etkinliğini değerlendirmek

· Mide kanseri insidansı ve mortalitesi yüksek ülkeler ve bölgeler için Helicobacter pylori için tarama ve test stratejilerini takip edin. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7548

Pratik sonuç, bu keşifler ve değerlendirmeler için hibelerin/fonların tahsis edilmesidir.

EU4Health Programı kapsamındaki projeler için şimdiden taahhüt edilen 38,5 milyon Avro ve Horizon Avrupa kapsamındaki 60 milyon Avro ile kanser taraması için mali destek mevcuttur. 2023 EU4Health Çalışma Programı kapsamında, 38,5 milyon daha Üye Devletlerin bu yeni Konsey Tavsiyesini uygulaması ve AB yönergelerini geliştirmesi için destekleyecektir.

Zamanında bir çalışma, uygun bir literatür taraması yapmak ve kanıta dayalı bir öneri oluşturmak için bu haberi üyelerimiz ve networklerimiz ile paylaşmayı önemli bulduk. Görüş oluşturmak kaliteli açık tartışmalar planlamayı, iyi araştırma soruları ortaya koymayı ve daha sonra “kaliteli bilgi” oluşturmak için ilgili araştırmaları planlamayı ve Aile Hekimleri/Pratisyenlerin gerçek uygulamaları hakkında bilimsel bir görüşe sahip olmayı gerektirir. Bu amaçla, Prostat Kanserinden başlayarak Avrupa Komisyonu'nun tavsiyelerinin her biri için ayrı bir “münazara” şeklinde WETalk oturumları planlıyoruz. Ayrıntılı bilgi üyelerimize iletilecektir.


Daha fazla bilgi için 
Factsheet: Europe's Beating Cancer Plan – a new approach to cancer screening
EU policy on cancer
 

Prof. Dr. Mehmet Ungan 

 

 

 

This article was published under the category Aile Hekimliği Haberleri on 19/12/2022 07:00.