Aile Hekimliği Uzmanlarına Teşvik Ödemesinin Daha Yüksek Katsayıdan Ödenmesine İlişkin Davamız Danıştay’da Açılmıştır.

 

Bilindiği üzere Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 18/2-a-12. fıkrası ile aile hekimlerine teşvik ödemesi getirilmiştir. Getirilen bu ödemede aile hekimliği uzmanları ile aile hekimliği uzmanı olmayan hekimler arasında ödemelerdeki farka benzer bir fark olmaksızın her aile hekimine eşit ödeme yapılacağı belirtilmiştir.

Aile hekimliği uzmanları veya pratisyen hekimler “aile hekimi” olarak sözleşme imzalayabilmektedirler. Ancak bu hekimlerin birbirlerine eşit statüde olduklarını söylemek tıbben ve hukuken mümkün değildir. Tıbbi olarak bir tarafta tıp fakültesi mezuniyeti sonrası merkezi sınav sistemi ile yapılan bir sınavı kazanmış ve 3 yıl boyunca üniversitede ya da eğitim araştırma hastanesinde uzmanlık eğitimi almış bir uzman hekim varken diğer tarafta tıp fakültesi mezuniyeti sonrası herhangi bir eğitim almamış bir hekim bulunmaktadır. Yani aile hekimliği uzmanı olmak için 3 yıl ve daha fazla eğitim olan bir uzman hekim ile sadece tıp fakültesinde mezun olarak aile hekimi olan bir hekim arasında eğitim, bilgi ve tecrübe farkı olduğu açıktır. Bu hekimlerin eşit statüde olmadıkları dolayısıyla yetki, görev ve sorumluluklarının farklı olacağı buna karşılık da bu hekimlere farklı ödemelerin yapılması gerektiği açıktır.

Bu nedenle e Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği (TAHUD) olarak Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunulmuş ve teşvik ödemelerinde aile hekimliği uzmanları yönünden daha yüksek bir oran belirlenmesi talep edilmiştir. Ancak Sağlık Bakanlığınca bu talebimizin de kabul görmemesi üzerine Danıştay nezdinde yürütmenin durdurulması talepli davamız açılmıştır.

Üyelerimizin bilgisine sunarız.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Merkez Yönetim Kurulu

This article was published under the category Hukuk Duyuruları on 11/01/2023 10:00.