Aile Hekimliği Uzmanı Üyemizin Özel Hastanede Çalışma Talebinin Reddi İşlemi Mahkeme Tarafından İptal Edildi.

Aile hekimliği uzmanı üyelerimizden özel hastanelerin acil servislerinde çalışma izinleri ile ilgili TAHUD tarafından uzun bir süredir hukuksal mücadele verilmekte ve konu hem TAHUD olarak Danıştay hem de bireysel üye davaları ile idare mahkemelerine taşınmaktadır.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayınlanan ve 81 İl Valiliğine gönderilen 24.06.2019 tarih ve E.2460 sayılı yazıda; Kapasite Değerlendirme Komisyon (KDK/7) toplantısı prensip kararları A/1 hükmü kapsamında; özel hastanelerin acil servislerinde pratisyen hekim kadrosunda çalışabilecek uzmanlık dalları:” Anatomi, Fizyoloji, Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Mikoloji, Tıbbi Viroloji, Tıbbi Parazitoloji, Temel İmmünoloji” olarak belirtildiği, bu uzmanlık dallarından özel hastanelerin acil servislerinde çalışmak isteyen olursa Bakanlıktan görüş alınmasına gerek olmadığı, daha önce pratisyen hekim kadrosunda çalışmaları uygun bulunan bazı uzman hekimlerin çalıştıkları özel hastaneden veya tıp merkezinden ayrılana kadar, çalıştıkları özel hastane veya tıp merkezi faaliyetini sonlandırana kadar çalışmalarına devam edebilecekleri belirtilmiştir. Bu yazı gereğince de özel hastanelerin acil servislerinde çalışmak isteyen aile hekimliği uzmanlarının çalışmaları engellenmiştir.

TAHUD tarafından bu yazıyla ilgili dava devam etmekle birlikte; bu kapsamda TAHUD’a yapılan bireysel üye başvuruları TAHUD MYK tarafından kabul edilmiş ve kendilerine Derneğimiz Hukuk Müşavirliğince hukuki destek verilerek bireysel iptal davaları açılmış ve takip edilmektedir.

Konuyla ilgili sevindirici bir haber Bursa 3. İdare Mahkemesi’nden gelmiştir. Üyemizin Bursa’da özel bir hastanenin acil servisinde çalışma talebinin reddedilmesi üzerine üyemiz adına TAHUD Hukuk Müşavirliğimizce açılan davada; Bursa 3. İdare Mahkemesi;


Bu durumda; kamuda istihdam edilme olanağı bulunmayan, özel sektörde ise çok kısıtlı olan, tıp fakültesinden mezun olmak suretiyle pratisyen hekim unvanını kazanan, uzman doktor olmak için 3 yıllık bir eğitim daha alarak Aile Hekimliği Uzmanı olan davacının, uzmanı olduğu alanda çalışmaya zorlanması için sahip olduğu pratisyen hekimlik unvanında çalışma hakkını ortadan kaldıran dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle red işleminin iptaline karar vermiş ve üyemizin özel hastanenin acil servisinde çalışabilmesi yargı kararı ile sağlanmış olmuştur.

Kararda emeği geçen Hukuk Müşavirimiz Av. Abdullah HIZAL’a teşekkür eder, bu sevindirici kararın diğer tüm davalara emsal olmasını dileriz.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Merkez Yönetim Kurulu

This article was published under the category Hukuk Duyuruları on 10/09/2020 08:00.