Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik 

Kanunun 3. maddesinin 5. fıkrasının 6745 sayılı Kanunla değiştiriilmeden önceki ikinci cümlesi kapsamında aylık zorunlu sekiz saat nöbet görevi verilenlerden, bu görevi mazeretsiz olarak yerine getirmeyenler hakkında Ek (2)'de yer alan Cetvele göre uygulanan ihtar puanları bu Yönetmeliğin 14. maddesinin 3. fıkrasında yer alan 200 puan hesabına dahil edilmez. 

17.11.2016 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kararın tamamına ulaşmak için tıklayınız

This article was published under the category Hukuk Duyuruları on 17/11/2016 13:00.