Acil Nöbeti İptal Davasını Kazandık

Sayın üyemiz,

Derneğimiz üyesine yazılan Haziran 2014 tarihli acil nöbetine itiraz ettiğimiz ve Erzurum idare mahkemesinde görülen davada mahkeme üyemizi haklı bulmuştur.

Bu davada ayda 8 saatin üzerinde keyfi nöbet yazılması uygulamasına itiraz edilmiştir. Mahkeme ihtiyaç ve zaruret halinin ortaya konulmaması sebebiyle nöbet yazılmasının uygun olmadığı kararını vermiştir.

Saygılarımızla

This article was published under the category Hukuk Duyuruları on 06/07/2015 13:00.