23 Mart 2019 Cumartesi günü “Sağlıkta Şiddet” ve “Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği” konularında ortak bir zeminde buluşma çabalarının ilk adımı olarak düzenlenen toplantıya, 9 Sivil Toplum Kuruluşunu (AHEF, AHESEN, ASEF, BDS, Genel Sağlık İş, SES, Türk Sağlık-Sen, TTB Aile Hekimliği Kolu ve TAHUD) temsilen 17 kişi katılmıştır. Verimli geçen ilk toplantı sonunda, sürecin takipçisi olma ve ortak zeminde hareket etme yönünde çalışmalar yapma konusunda mutabakata varılmıştır. Ortak bir bildiri ve planlama süreç olgunlaştıkça paylaşılacaktır.

 

This article was published under the category Dernekten Haberler on 25/03/2019 04:00.