21. Yılında TAHUD Hedeflerimiz ve Çalışmalarımız

Değerli TAHUD Üyeleri,

Sizlere daha önce duyurduğumuz gibi yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kendi içinde görev dağılımı yaparak çalışmalarına başladı. Yeni yönetim Derneğimizin 20 yıllık birikimini ve 1500 üyesinin gücünü arkasına alarak yola çıkıyor.

Derneğimizde kurumsallaşmayı ve kurumsal çalışmayı geliştirmek yine öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Her an ulaşılabilir Dernek merkezimiz, sizlerle olan bağlantımızın da temel alanını oluşturan web sitemiz, Dernek politikalarını oluşturduğumuz ve etkinliklerini yürüttüğümüz çalışma gruplarımızla TAHUD her geçen gün daha çok konuşulan, aranılan, değer verilen bir kurum haline gelmektedir. 2010 yılının son aylarından itibaren ilk kez profesyonel yönetim desteği hizmetleri almaya başladık. Bu, Derneğimizin gücünü daha da artıracaktır.

Paylaşımcılık, katılımcılık, saydamlık ve ortaklaşma temelinde şekillenen yönetim anlayışımız yeni dönemde de gelişmeye devam edecektir. Özellikle sizlerden gelen geribildirimlerin ışığında yönetim süreçlerimizi gözden geçiriyoruz. TAHUD politikalarını belirlemede sizlerin katkılarını artırmaya yönelik arayışlar içerisindeyiz.

MYK önümüzdeki dönemin hızlı ve yoğun geçeceğini öngördüğümüz gündemi anında ve doğru yönetebilmek için çalışma tarzını geliştirmektedir. Bu dönem yaptığımız en önemli yenilik, karar süreçlerine katılımı artırmaya yönelik olarak MYK’nin, asil ve yedek üyeleriyle 14 kişilik bir yürütme organı şeklinde çalışacak olmasıdır. Bu genişliğiyle MYK internet üzerinden sürekli bir iletişim içerisindedir. İkinci olarak haftada bir gün telekonferans yoluyla toplanmaya başladık. Telekonferanslarda yüz yüze iletişim kuruyor, önceden belirlenen gündemimizi tartışıyor ve kararlar alıyoruz. Tüm bunların yanı sıra ayda en az bir kez yerinde MYK toplantıları yapmaya devam edeceğiz. Yaptığımız etkinlikler olabildiğince günlük olarak web sitemiz ve güncellenen iletişim adresleriniz üzerinden sizlerle paylaşılmaktadır. Son olarak da her ayın sonunda o ayın TAHUD çalışmalarını aylık bültenler şeklinde sizlere toplu olarak sunacağız. Aralık ayının bülteni Ocak ayının ilk haftası içinde sizlere ulaşmış olacaktır.

Çalışma grupları yönetime katılımı artırmada yine önemli bir işlev üstlenecektir. Bu gruplar web sitemiz üzerinden organize olarak ilgi alanlarındaki konularda MYK için danışmanlık görevi göreceklerdir.

TAHUD politikalarını belirlemede sizlerin katkılarını artırmaya yönelik arayışlar içerisindeyiz dedik. Yapılacak seri çalıştaylar bu doğrultudaki ilk etkinliklerimiz olacaktır. 2011 yılı Ocak ayı içerisinde Ankara’daki ilk çalıştayımızda, disiplinimizi ilgilendiren temel konularda güncel durum saptaması yaparak önümüzdeki birkaç yılın TAHUD politikalarını şekillendirmeye çalışacağız. Bu çalıştayın duyurusunu kısa süre içinde sizlere ileteceğiz.

Aralık ayı oldukça hareketli geçti. Bir yandan Genel Kurul sonrası ve yılsonu nedeniyle yapılması gereken yasal ve yönetsel sorumlulukları yerine getirirken, diğer yandan disiplinimizle ilgili önemli konuları gündemimize aldık. Bilindiği gibi 13 Aralık 2010 tarihinde aile hekimliği uygulamasına geçen son 8 ilimizle birlikte tüm ülkede aile hekimliği uygulaması başlamış oldu. Dolayısıyla aile hekimliği uygulaması geçiş döneminin birinci aşaması sonlanmış bulunmaktadır. 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçiş döneminin tümüyle sonlandırılmasına yönelik yeni yaklaşım, politika ve uygulamalara gereksinim vardır. TAHUD olarak son bir yıldır dile getirmeye başladığımız ve Bakanlığa da ilettiğimiz görüşümüzü şimdi daha net ve daha yüksek sesle ifade etmek istiyoruz.

1 Ocak 2011 tarihinden itibaren aile hekimliği geçiş dönemi birinci aşama uyum eğitimleri sona erdirilmelidir. Şimdiye kadar yasa gereği aile hekimliği uygulaması yapmaya hak kazanmış hekimler illerin bekleme listesinde yer almaya devam edeceklerdir. Ancak bu tarihten itibaren tıp fakültelerini bitirmiş yeni doktorların uygulamaya girebilmesi için önce Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi almaları zorunlu olmalıdır. Bu yeni mezun hekimler için hak kaybı değildir. Yalnızca sertifikasyon eğitimleriyle aile hekimi olamayacaklardır; yoksa sağlık sisteminin başka alanlarında çalışma olanakları vardır. Kısaca özetlediğimiz bu yaklaşımı önümüzdeki dönemde yapacağımız çalıştaylarda ayrıntılı olarak tartışmaya açacağız.

Bugünlerde sıcak bir gündem yine bizi bekliyor. Uzun süredir bekleyen Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği nihayet yeni yılla birlikte yasallaşacağa benziyor. Ancak nasıl? Aile hekimleri için olumsuz, istenmeyen, sorunlara gebe maddeleriyle. Geçtiğimiz hafta bir araya gelen TAHUD, AHEF ve PHD yöneticileri Bakanlığın bu Yönetmeliği çıkarırken Yönetmeliğin muhatabı hekimlerin temsilcisi dernekleri dinlemediği, onların dile getirdiği görüşleri dikkate almadığı konusunda uzlaşmışlardır. Bu Yönetmeliğin yayınlanmasının öncesinde ve sonrasında ortak hareket etme kararı almışlardır. Önümüzdeki günlerde bunları hep birlikte göreceğiz.

Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ’ın bir televizyon programında yaptığı açıklamada söyledikleri bir süredir belirli aralıklarla gündeme gelen “kısa yoldan “uzmanlık heveslerinin yeniden canlanmasına yol açmıştır. Sayın Bakan “ülkemize özgü”, “kolaylaştırılmış” ve “yerinden ayrılmadan” verilecek bir “hizmet içi eğitimle” aile hekimlerinin uzman “yapılacağını” bir kez daha açıkça ifade etmiştir. Sayın Bakan’ın açıklamalarını disiplinimiz adına bir talihsizlik olarak görüyoruz ve karşı çıkıyoruz. Bunu disiplinimize, sayıları 3 bine yaklaşan Aile Hekimliği uzman ve asistanlarının temel kimliklerine haksızlık olarak algılıyor ve bu noktada kırmızı çizgimizi çekiyoruz.

Aile hekimliği uygulamasına girmiş uzman olmayan aile hekimlerinin uygulamaya devam etmeleri için uzman olmaları gerekmemektedir.

Geçiş dönemi eğitimleri Aile Hekimliği uzmanlık eğitimine alternatif bir modele dönüştürülmemelidir.

Aile Hekimliği uzmanlığı kendine özgü bir eğitim içeriği ve süresine sahiptir ve ülkedeki diğer uzmanlık alanları ile eş yasa ve yönetmeliklere tabidir; bu şekliyle TEK BİR PROGRAM olarak kalmalıdır.

Hizmet içi eğitimle hiçbir tıp disiplininde uzmanlık eğitiminin gerekleri sağlanamaz!

Aile Hekimliği tıp disiplini ve uzmanlık alanının tek temsilcisi olan Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği uzmanlık eğitimi programına yönelik bu niteliksizleştirme girişimlerini bir varlık sorunu olarak görmektedir; her türlü demokratik mücadele yolunu sonuna kadar kullanacaktır.

Değerli Aile Hekimliği uzmanları ve asistanları,

Gün safları sıklaştırma, TAHUD’a üye olarak onun gücünü artırma günüdür.

TAHUD çalışmalarına daha çok ve daha aktif katılma zamanıdır.

Bizi izlemeye ve desteklemeye devam edin.

Bu vesile ile hepinizin yeni yılını kutlar, aileniz ve sevdiklerinizle mutlu, sağlıklı ve esenlik dolu bir yıl dilerim.

Saygılarımla…

Prof. Dr. Okay BAŞAK
TAHUD MYK BAŞKANI

 

This article was published under the category Prof. Dr. Okay Başak on 06/06/2016 13:00.