20. WONCA Avrupa Kongresi ve TAHUD

Değerli Üyelerimiz, Sevgili Aile Hekimleri,
 
Daha önce duyurduğumuz üzere her yıl gerçekleştirilen WONCA Avrupa Kongresi 2015 yılında TAHUD tarafından İstanbul’da yapılacak. Karar 8 Eylül’de Varşova’da toplanan WONCA Avrupa Konseyi tarafından verildi. 20. Avrupa Kongresi için Türkiye’nin yanı sıra Fransa da Nice kentiyle adaydı. Etkisi Avrupa sınırlarını da aşan WONCA Avrupa Kongresinin ülkemiz, aile hekimliği ve Derneğimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli etkinliğin ülkemize alınmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
2015 yılı önemli bir tarih; hem WONCA Avrupa hem de Uzmanlık Derneğimiz TAHUD için… WONCA Avrupa yirminci (20.), TAHUD ise yirmi beşinci (25.) kuruluş yıldönümünü kutlayacak. Dolayısıyla 2015 yılında hem Avrupa Kongresini yapacağız hem de önemli kuruluş yıldönümlerimizi birlikte kutlayacağız. Bu durum 20. WONCA Avrupa Kongresinin anlamını daha da artırmaktadır. Özetle Avrupa’da Aile Hekimliği tarihine önemli bir imza atıyoruz.
WONCA Avrupa’nın 20. yılı olmasını da dikkate alarak 20. WONCA Avrupa Kongresinin ana temasını “Aile Hekimliğinin Geleceği: Genç Olmak ve Genç Kalmak” (Future of Family Medicine: Being Young, Staying Young) olarak belirledik. Kongrede genç olmanın ne anlama geldiğini, daima genç kalmanın yollarını ve gençlik yıllarına erişen Aile Hekimliğinin geleceğini tartışacağız. 
Evet… TAHUD 25. yılına doğru ilerliyor. Çeyrek asra yaklaşan yaşamında TAHUD ülkemizde aile hekimliğinin gelişmesi yolunda büyük işler yaptı, önemli başarılara imza attı. Uzmanlık derneğimiz öncelikle tüm üyelerimizin özlük hakları, mesleksel saygınlığımız ve ülkemizde halkın sağlığının geliştirilmesi için uğraş veriyor. Bu görev genel olarak hekimlik mesleğinde ve özelde de aile hekimliği alanında sıkıntıların ve sorunların giderek arttığı günümüzde önemini koruyor ve Derneğimiz aile hekimliğini ilgilendiren ve aile hekimliği uzmanlarının ve asistanlarının çalıştığı her alanda duyarlılıkla demokratik ve hukuksal mücadele veriyor.
Üyelerimizin mesleksel gelişimlerini sağlama konusunda da Derneğimiz önemli sorumluluklar üstlenmiş ve etkinlikler yapmıştır. Aile hekimliğinin ülkemizde bilimsel bir tıp disiplini ve uzmanlık alanı olarak benimsenmesinde büyük katkıları olmuştur. Bu yolda Avrupa ve Dünyadaki aile hekimleriyle temas kurmuş ve bu ilişkilerini sürekli geliştirmiştir. Bugün TAHUD WONCA’da ve WONCA Avrupa’da ülkemizin tek temsilcisidir. 2008 yılında WONCA Avrupa Kongresini ilk kez İstanbul’da başarıyla gerçekleştirdik. TAHUD ayrıca birçok başka kuruluş ve organizasyonda da temsil edilmektedir. Balkan ülkelerini bir araya getiren Güneydoğu Avrupa Aile Hekimleri Birliği’nin üyesidir ve yıllardır birçok üyemiz komşu ülkelerin bilimsel etkinliklerine katılmakta ve komşu meslektaşlarımızla ilişkilerimizi geliştirmektedir. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl Balkan Birliğinin 2. Aile Hekimliği Kongresini Türkiye’de gerçekleştirdik.
WONCA Avrupa’nın alt birimlerinde de çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz: Avrupa Aile Hekimliği Eğiticileri Akademisi (EURACT), Avrupa Aile Hekimliği Araştırma Ağı (EGPRN), Avrupa Aile Hekimliği Kalite Birliği (EQuiP), Avrupa Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Ağı (EUROPREV), Avrupa Kırsal Hekimlik Birliği (EURIPA), Vasco da Gama Hareketi, Avrupa Birinci Basamak Forumu gibi kuruluşlarda temsilcilerimiz ve üyelerimiz bulunmaktadır. Uluslar arası ve ulusal düzeyde birçok EURACT Aile Hekimliği Eğitici Eğitimi kursları düzenledik; aile hekimliği (alan) eğiticilerinin yetişmesine katkı sağladık. EGPRN Konsey toplantıları ve araştırma günleri düzenledik. TAHUD olarak Avrupa düzeyinde Avrupa Birliği bilimsel araştırma projelerinde yer aldık. Yanı sıra üyelerimiz Avrupa düzeyindeki birçok aile hekimliği etkinliğine katkı verdi.
Bu katkılarımız artarak devam ediyor. 2012 yılı Ekim ayında WONCA Avrupa Yönetim Kurulu Toplantısı Türkiye’de yapılacak. Bu toplantıyla eş zamanlı olarak EURACT Konseyi de ülkemizde toplanıyor. Bu toplantılara TAHUD olarak ev sahipliği yapacağız. Bu toplantılar sırasında 20. WONCA Avrupa Kongresi için sözleşme imzalayacağız. O nedenle bu uluslar arası etkinliğe başta anabilim dalı başkanlarımız ve klinik şeflerimiz olmak üzere tüm üyelerimizi davet edeceğiz ve Kongre hazırlıklarına başlangıç yapacağız. 
Nihayet 2015 yılındaki 20. WONCA Avrupa Kongresi gündemimizin başköşesine yerleşiyor. Önümüzdeki dönem çalışmalarımızı bir bakıma bu önemli tarihe odaklı olarak planlayacağız, hep birlikte 2015’e hazırlanacağız. 
Şimdi 2015 yılındaki 20. WONCA Avrupa Kongresi ve TAHUD’un 25. kuruluş yılı bağlamında önümüze yeni hedefler koymalıyız. Bu hedefler doğrultusunda 2015 yılına kadar gerçekleştirdiklerimizi 20. WONCA Avrupa Kongresinde tüm Avrupalı meslektaşlarımızla paylaşmalıyız. 
 
Genç eğiticiler, araştırmacılar ve yöneticilerin yetiştirilmesi hedefi bunların başında geliyor. Genç meslektaşlarımızı TAHUD ve WONCA etkinlikleri içinde daha etkin olarak yer almaya çağırıyoruz!
 
Önümüzdeki dönem TAHUD sekreteryasını güçlendiriyoruz. Derneğimizin kurumsallaşmasının devamı açısından önemli olduğunu düşündüğümüz bu konudaki gelişmeleri önümüzdeki ay içinde sizlere duyuracağımızı umuyorum.
 
Ülkemizde aile hekimliği uygulamasının doğru yolda gelişimi için çaba harcamak temel önceliğimiz olmaya devam edecektir.
 
Aile hekimliği araştırma alanının geliştirilmesi, saha araştırmalarının özendirilmesi önümüzdeki dönemin diğer temel hedefidir. Bu hedef bağlamında15 yıldır yayınlanmakta olan Türkiye Aile Hekimliği Dergisinin güçlendirilmesi ve uluslar arası endekslerde taranır hale getirilmesi büyük önem taşımaktadır.
 
Aile hekimliği (alan) eğitiminin yapılandırılması ve aile hekimliği alan eğiticiliğinin tanımlanması başlıca çalışma alanımız olacaktır.
 
Derneğimiz birinci basamakta çalışan tüm hekimlerin birlikteliğini sağlamaya yönelik çabalarını da sürdürecektir. Giderek güçlenen, ulusal ve uluslar arası düzeyde ağırlığı olan ve önüne koyduğu yeni hedeflerle TAHUD aile hekimliğinin ülkemizdeki gelişiminde itici güç olmaya devam edecektir.
 
Yazımın sonunda 2015 yılı 20. WONCA Avrupa Kongresinin ülkemize kazandırılması başarımızı bir kez daha kutluyorum. Bu başarıda emeği geçen tüm üyelerimize, özellikle son üç ay içinde büyük çaba harcayan WONCA Avrupa Konsey temsilcimiz Doç. Dr. Yeşim Uncu’ya ve Genel sekreterimiz Doç. Dr. Arzu Uzuner’e, Kongre teklifinin hazırlanmasında bize büyük destek sağlayan Derneğimiz Yönetici Asistanlığı kuruluşu Kaiki firması çalışanlarına teşekkür ediyorum.
 
Prof. Dr. Okay BAŞAK
TAHUD MYK Başkanı
This article was published under the category Prof. Dr. Okay Başak on 06/06/2016 13:00.