Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği İstanbul Şubesi Olağan Şube Genel Kurulu Duyurusu

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği İstanbul Şubesi Olağan Şube Genel Kurulu 2 Ocak 2024 tarihinde, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde 9 Ocak 2024 tarihinde yapılacaktır. Toplantı, SBÜ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda saat 18:00’de aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Tüm sayın üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Doç. Dr. Güzin ZEREN ÖZTÜRK

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği İstanbul Şube Başkanı

Gündem
1. Yoklama, açılış ve saygı duruşu
2. Divan heyeti seçimi
3. Yönetim Kurulu raporunun okunması
4. Denetim Kurulu raporunun okunması
5. 2021-2023 faaliyetlerinin oylanması
6. Dernek organlarının seçimi
7. Delege Seçimi
8. Dilek ve temenniler

This article was published under the category Dernekten Haberler on 08/12/2023 15:00.