10-16 Mayıs 2020 Valensiya-İspanya Konferans Değişim Programı

Son başvuru tarihi: 03.03.2020

Diğer ülkelerdeki aile hekimi meslektaşlarımızın uygulamalarını yerinde gözlemleme ve öğrenme isteğinde olan tam zamanlı aile hekimliği asistanları ve ilk 5 yılındaki aile hekimliği uzmanları için planlanan VdGM Madrid Konferans değişimi, 10-16 Mayıs tarihleri arasında İspanya’nın Valensiya şehrinde gerçekleşecektir.

PROGRAM DETAYLARI
Ulaşım: 10. 05.2020 Valensiya’ya varış

Değişim: 11 ve 12 Mayıs’ta muhtemelen yarım günlük sürecek farklı birinci basamak sağlık kuruluşlarını ziyaret

Konferans Programı
-14-16 Mayıs tarihlerinde “XL SeMFyC Conference” ( 40. İspanya Aile Hekimliği ve Halk Sağlığı Kongresi)
-Kongre İspanyolca sunulacak ve dil desteği olmayacaktır
-Konferansa ücretsiz katılım
-Bütün adaylardan, kendi ülkelerindeki 1.basamak sağlık hizmetlerini ve asistanlıktaki eğitim süreçlerini anlatan kısa bir sunum yapmaları istenmektedir.
-Katılım sertifikası alabilmek için bütün akademik ve sosyal programlara katılım zorunludur.
- Bu şartlar sağlanmadığı taktirde katılım sertifikası düzenlenmeyecektir.

Ücrete Dahil Olmayanlar
-Konaklama ücretleri
-Sosyal aktivitelerde yapılan harcamalar
-Ulaşım ücretleri

Değişime kabul edilecek kişi sayısı 10’dur.
Seçim yapılırken aşağıdaki şartlar göz önünde bulundurulacaktır.
-Adayların iyi derecede İngilizce veya İspanyolca dil bilgisine sahip olması gerekmektedir. (upper intermediate)
-Seçilen kişilerin değişim esnasında sosyal ve akademik aktivitelerde aktif rol oynamaları beklenmektedir ve bu değişimde elde ettikleri tecrübeleri ve birikimlerini kendi ülkelerine döndüklerinde doktor arkadaşlarıyla paylaşmaları beklenmektedir.
-Her ülkeden 1 kişi alınacaktır. Aynı ülkeden 2. ve 3. Kişiler, o ülkelerden yapılacak başvuru sayısına göre seçilecektir.
-Seçilecek kişilerin VdGM’ye olan ilgileri ve alakaları göz önünde bulundurulacaktır.
-Daha önce herhangi bir değişim programına katılmamış kişiler önceliklidir.
 

İspanya Ekibinden Değişime Başvuracaklara Mesaj 
Aday, mutlaka açık fikirli olup, kendisini ekibin bir parçası olarak hissetmeye hazır olmalıdır. Kendisini ekibin diğer üyelerinden izole etmemeli ve takım çalışmasına katkı vermeye gönüllü olmalıdır. Aday, değişimin bilimsel yönünü göz ardı etmemeli ve asıl amacın İspanya’daki birinci basamak sağlık sistemini daha iyi anlamak olduğunun farkında olmalı. Farklı yaşamları gözlemlemek, farklı kültürler arasındaki önyargı/batıl inanç bariyerlerini kırmak değişim adayının birinci amacı olmalı, yeni arkadaşlıkların tadını çıkarmalı.
-Değişim programına katılmak isteyen adayların Word formatında ve İngilizce olarak yazılmış, neden bu programa katılmak istediklerini anlatan “Motivasyon Mektubu” ve “CV”’leri ile hippokratesturkey@gmail.com adresinden başvuru yapmaları rica olunur. CV’lerinizde herherhangi bir yayınınız olup olmadığı, SCI veya SCI expanded bir dergide yayınlanıp yayınlanmadığını, uzmanlık derneğine üye olup olmadığının belirtilmesi, motivasyon mektuplarında vasco da gama ile nasıl tanıştığını, döndüğünde değişimden edindiği bilgilerle ne yapmak istediğinin açıkça belirtilmesi puanlamada oldukça yararlı olacaktır.

Son başvuru tarihi: 03.03.2020

This article was published under the category Vasco Da Gama Haberleri on 25/02/2020 13:05.