Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı tarafından Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile aile hekimliği uzmanlarının hastanelerin acil ünitesinde çalışmaları engellenmişti. Derneğimiz tarafından açılan iptal davasında Danıştay Onbeşinci Dairesi bu düzenlemenin yürütmesini durdurmuştu.
Danıştay Onbeşinci Dairesi 14.04.2015 tarihinde aile hekimliği uzmanlarının özel hastanelerin acil ünitesinde çalışmasına engel olan düzenlenmenin yürütmesini bir kez daha durdurmuştur. Bu kez kararında özellikle aile hekimliği uzmanlarını işaret etmiş ve 
"Sağlık alanında planlama yapılırken kamu yararı ve hekim çalışma özgürlüğü arasındaki hassas dengenin korunması gerekir" diyerek hekimlerin çalışma özgürlüğünün korunması gerektiğini özellikle vurgulamıştır. 
Kararı üyelerimizin bilgisine sunarız.

Özel Hastaneler Yönetmelik Değişikliğini Yeniden Durdurduk

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı tarafından Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile aile hekimliği uzmanlarının hastanelerin acil ünitesinde çalışmaları engellenmişti. Derneğimiz tarafından açılan iptal davasında Danıştay Onbeşinci Dairesi bu düzenlemenin yürütmesini durdurmuştu.

Danıştay Onbeşinci Dairesi 14.04.2015 tarihinde aile hekimliği uzmanlarının özel hastanelerin acil ünitesinde çalışmasına engel olan düzenlenmenin yürütmesini bir kez daha durdurmuştur. Bu kez kararında özellikle aile hekimliği uzmanlarını işaret etmiş ve "Sağlık alanında planlama yapılırken kamu yararı ve hekim çalışma özgürlüğü arasındaki hassas dengenin korunması gerekir" diyerek hekimlerin çalışma özgürlüğünün korunması gerektiğini özellikle vurgulamıştır. 

Kararı üyelerimizin bilgisine sunarız.

This article was published under the category Hukuk Duyuruları on 13/08/2015 13:00.