Özel Hastane ve Özel Tıp Merkezlerinde Çalışma Hakkının İhlaline İlk Yürütmeyi Durdurma Kararı Kahramanmaraş İdare Mahkemesince Verildi.

1-) Sağlık Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen 24.06.2019 tarih ve E.2460 sayılı yazı ile Bakanlık Kapasite Değerlendirme Komisyon (KDK/7) toplantısı prensip kararları A/1 hükmü kapsamında; özel hastanelerin acil servislerinde pratisyen hekim kadrosunda çalışabilecek uzmanlık dalları:” Anatomi, Fizyoloji, Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Mikoloji, Tıbbi Viroloji, Tıbbi Parazitoloji, Temel İmmünoloji” olarak belirtildiği, bu uzmanlık dallarından özel hastanelerin acil servislerinde çalışmak isteyen olursa Bakanlıktan görüş alınmasına gerek olmadığı, daha önce pratisyen hekim kadrosunda çalışmaları uygun bulunan bazı uzman hekimlerin çalıştıkları özel hastaneden veya tıp merkezinden ayrılana kadar, çalıştıkları özel hastane veya tıp merkezi faaliyetini sonlandırana kadar çalışmalarına devam edebilecekleri belirtilmiştir.

2-) Derneğimiz tarafından genel nitelikli bu yazının iptali ve üyelerimizin tekrar özel hastaneler veya özel tıp merkezlerinde çalışabilmeleri için Danıştay nezdinde yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle dava açılmıştır.

3-) Buna ek olarak bu yazı nedeniyle, Kahramanmaraş’ta özel bir hastanede çalışma izni verilmeyen ve bireysel olarak mağdur olan bir üyemizin Derneğimize yaptığı başvurusuna hukuki destek verilmiş ve üyemiz adına Dernek Hukuk Müşavirimiz Av. Abdullah Hızal tarafından Kahramanmaraş İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açılmıştır.

4-) Açılan davada Kahramanmaraş İdare Mahkemesi 2019/677 E sayılı dosyasında;

“Bu durumda; sağlık alanında planlama yapılırken kamu yararı ile hekimlerin çalışma özgürlüğü arasındaki hassas dengenin korunması gerekmekte olup, tıp fakültesinden mezun olmak suretiyle pratisyen hekim unvanını kazanıp, uzman doktor olmak için bilahare 3 yıllık bir eğitim daha alarak Aile Hekimliği Uzmanı olan ve pratisyen hekim olarak çalışmak için yasanın öngördüğü şartları fazlası ile taşıyan davacının, sırf uzmanı olduğu alanda çalışmaya zorlanması için sahip olduğu pratisyen hekimlik unvanında çalışma hakkını ortadan kaldıran dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

Gerekçesi ile yürütmeyi durdurmuştur. Bu karar ile üyemizin özel hastanenin acil servisinde çalışabilmesinin önü açılmıştır.
Kahramanmaraş İdare Mahkemesi Kararına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 


Danıştay’da açılan davamız devam etmekle birlikte benzer konuda mağdur olan üyelerimizden bireysel dava açmak isteyenlere Dernek hukuk müşavirliğimizce hukuki destek verilecektir.

Üyelerimize saygıyla duyurulur. 

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Merkez Yönetim Kurulu 

This article was published under the category Hukuk Duyuruları on 13/11/2019 12:15.