TAHUD Ankara Şubesi Olağan Şube Genel Kurulu Duyurusu

 

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Ankara Şubesi Olağan Şube Genel Kurulu 23 Kasım 2023 tarihinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak Ek Yerleşkesi Aile Hekimliği Kliniği’nde saat 18:00’de çoğunluk sağlanamadığı takdirde 13 Aralık 2023 tarihinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem ile toplanacaktır.

Tüm sayın üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Prof. Dr. Süleyman GÖRPELOĞLU
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Ankara Şube Başkanı

 


Gündem
1. Yoklama, açılış ve saygı duruşu
2. Divan heyeti seçimi
3. Yönetim Kurulu raporunun okunması
4. Denetim Kurulu raporunun okunması
5. 2021-2023 faaliyetlerinin oylanması
6. Dernek organlarının seçimi
7. Delege Seçimi
8. Dilek ve temenniler

This article was published under the category Dernekten Haberler on 08/11/2023 06:00.