Sağlıkta Afet Yönetiminde Aile Hekimliği

Basım
2021
Yazar
Doç. Dr. TARIK EREN YILMAZ

Değerli Okuyucular,

Dünyayı ve ülkemizi son iki yıldır etkisi altına alan COVID19 pandemisi başta olmak üzere yakın geçmişte ülkemizde meydana gelen depremler, sel baskınları, orman yangınları gibi afetler, tüm sağlık çalışanları ile birlikte en ön safta afetleri karşılayan aile hekimliği uzmanlarının afet yönetimindeki rollerini gözler önüne sermiştir.

Birinci basamakta afet yönetimini detaylı bir şekilde ele alan ve afet öncesi, sırası ve sonrası döneme bütüncül bir yaklaşım sunan bu kıymetli eser, ülkemiz aile hekimliği disiplini için büyük bir kazanç niteliğindedir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 2021 yılı Afet Eğitim Yılı olarak ilan edilmiştir. Böyle bir özel zamanda Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) olarak “Sağlıkta Afet Yönetiminde Aile Hekimliği” kitabının yayımlanmasına ve geniş kitlelerle buluşmasına öncülük etmekten mutluluk duymaktayız. Bu kitap, alanında ulusal literatürümüzde ilk kitap olup afet yönetimi hakkında, siz değerli meslektaşlarımıza, ülke sathında afet bilinci oluşturulması için yürütülen eğitim seferberliğine katkıda bulunacaktır.

Böylesi önemli bir konuda disiplinimize yapmış olduğu katkılarından dolayı Doç. Dr. Tarık Eren Yılmaz’a, TAHUD adına teşekkür eder, bu kitabın önemli bir ihtiyacı karşılayacağına olan inancımı tekrar etmek isterim.

Sevgi ve saygılarımla,

TAHUD Merkez Yönetim Kurulu adına

Prof. Dr. Esra Saatçı
TAHUD Yönetim Kurulu Başkanı

Kitabı İndir